Avtaler om åpen publisering


Forskere som er korresponderende forfatter, og er tilknyttet en institusjon som er med i publiseringsavtalene listet nedenfor, kan publisere sine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnad for forskeren.

Illustrasjon: Shutterstock

English version: Agreements that include Open Access publishing 

 

Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer disse avtalene. Kontakt ditt bibliotek dersom du har spørsmål om publisering. 

 

American Chemical Society (ACS)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt under).

 

Cambridge University Press (CUP)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

De Gruyter

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2023

Forskere ved NTNU, UiT, UiB og UiO kan publisere artikler i De Gruyters hybridtidsskrifter åpent uten ekstra kostnad. Avtalen gir i tillegg rabatt på publiseringsavgifter i forlagets Open Access-tidsskrifter.

Tilsatte ved institusjonene kan kontakte biblioteket for mer informasjon.

 

Elsevier

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2021.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale.

Se detaljert oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Frontiers

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember  2022.

Forskere ved deltakerinstitusjonene kan publisere i Frontiers' tidsskrifter med 10 % rabatt på publiseringsavgift. Kontakt biblioteket ved institusjonen for mer informasjon om dette.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember  2021.

Deltakere kan gjennom denne avtalen publisere ubegrenset mengde med artikler. 

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Oxford University Press Journals

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter ubegrenset åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift for deltakere i avtalen.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Royal Society of Chemistry (RSC)


Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2021 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter lesetilgang til RSC Gold tidsskrift-pakken og åpen publisering av artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som deltar i Units konsortieavtale.

Deltakere er UiO, UiB og UiT.

 

Sage

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale.

Se detaljert oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

SpringerNature

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere ved deltakerinstitusjoner å publisere i Springers tidsskrifter.

Se detaljert oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Taylor & Francis

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2020 t.o.m. 31. desember 2022.

Fra 2020 er det mulig for forskere som er korresponderende forfatter, og tilknyttet en av deltakerinstitusjonene i avtalen å publisere åpent i Taylor & Francis' hybridtidsskrift. Fra 2021 er det også en egen tilleggsavtale for gull-tidsskrifter.

Se detaljert oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Wiley

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale. Avtalen gjelder for publisering i forlagets hybrid- og gulltidsskrifter.

Se detaljert oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

 

Avtaler som tilbyr egenarkivering (grønn åpen tilgang):


Emerald

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2019 t.o.m. 31. desember 2021

Egenarkivering av artikkel (grønn open access): Emerald er ikke en publiser og les-avtale, men tilbyr grønn open access: Forfattere fra deltakerinstitusjoner kan gratis, fra publiseringsdatoen, lagre (egenarkivere) artikkelen som er publisert i et Emerald-tidsskrift i institusjonens arkiv og dermed gjøre den tilgjengelig. «Author accepted manuscript» gjelder, og det er versjonen av artikkelen som er sendt inn i et tidsskrift, fagfellevurdert og akseptert for publisering, men som ennå ikke er kopiert, skrevet inn eller der det har blitt har brukt andre publiseringsprosesser, som for eksempel å legge til metadata.

Umiddelbar åpen tilgang til endelig versjon av artikkel (gull open access): Forfattere fra deltakerinstitusjoner får 10 % rabatt på standard APC-avgifter.

Emeralds gjeldende Open Access-policy finner du her
 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter