Avtaler om åpen publisering


Forskere som er korresponderende forfatter, og er tilknyttet en institusjon som er med i publiseringsavtalene listet nedenfor, kan publisere sine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnad for forskeren.

Illustrasjon: Shutterstock

English version: Agreements that include Open Access publishing 

 

Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer disse avtalene. Kontakt ditt bibliotek dersom du har spørsmål om publisering. 

Sikt (fra 2022, tidligere Unit) framforhandler disse avtalene.

Dataspesifikasjon for lisensavtaler 

 

American Chemical Society (ACS)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2023 t.o.m. 31. desember 2024.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale.

Se oversikt: Informasjon om avtalen, liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Association of Computing Machinery (ACM)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2022 t.o.m. 31. desember 2024.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale.

Det er ubegrenset åpen publisering i de fleste tidsskrifter og Conference proceedings. De som ikke er eid av ACM (f.eks. IEEE), er ikke en del av avtalen (men kan leses).

Se oversikt: Informasjon om avtalen, liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Cambridge University Press (CUP)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2023 t.o.m. 31. desember 2024.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

De Gruyter

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale.

Avtalen gir i tillegg rabatt på publiseringsavgifter i forlagets Open Access-tidsskrifter.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Elsevier

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2022 t.o.m. 31. desember 2024.

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Frontiers

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024.

Forskere ved deltakerinstitusjonene kan publisere i Frontiers' tidsskrifter med 10 % rabatt på publiseringsavgift. Kontakt biblioteket ved institusjonen for mer informasjon om dette.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Institute of Physics (IOP)

Avtalen løper f.o.m 1. januar 2023 t.o.m. 31.desember 2024.

Deltakere i denne avtalen kan publisere ubegrenset i både gull- og hybridtidskrifter.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024.

Deltakere kan gjennom denne avtalen publisere et ubegrenset mengde med artikler. 

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for publisering, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Open Library of Humanities

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024.

Open Library of Humanities (OLH) tilbyr såkalt «diamant» åpen tilgang. Det betyr at tidsskriftets kostnader blir dekket av andre kilder enn abonnement eller publiseringsavgift (APC). Norske forskningsinstitusjoner kan tegne medlemskap mot en årlig avgift som dekker utgifter knyttet til drift av tidsskriftene og infrastruktur.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.
 

Oxford University Press Journals

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2023 t.o.m. 31. desember 2024.

Avtalen omfatter ubegrenset åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift for deltakere i avtalen.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Sage

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

SciPost

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2024 t.o.m. 31. desember 2024.

SciPost tilbyr såkalt «diamant» åpen tilgang. Det betyr at tidsskriftets kostnader blir dekket av andre kilder enn abonnement eller publiseringsavgift (APC). Norske forskningsinstitusjoner kan tegne medlemskap mot en årlig avgift som dekker utgifter knyttet til drift av tidsskriftene og infrastruktur.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittelliste for publisering, lisens, detaljert informasjon om avtalen.
 

Springer

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2023 t.o.m. 31. desember 2024.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Taylor & Francis

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2023 t.o.m. 31.12 2024.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

Wiley

Avtalen løper f.o.m. 1. januar 2023 t.o.m. 31.12. 2024. 

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale. Avtalen gjelder for publisering i forlagets hybridtidsskrifter.

Se oversikt: Liste over deltakerinstitusjoner, tittellister for lesing og publisering, lisens, hvordan publisere åpent gjennom avtalen.

 

 

Avtaler som tilbyr egenarkivering (grønn åpen tilgang):


Emerald

Se oversikt: Presentasjon av avtalen, publiseringsmodell, deltakere, tittelliste, lisens.

 

For spørsmål om avtalene, kontakt lisensavtaler@sikt.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter