De Gruyter


Avtalen gir tilgang til alle tidsskrifter som utgis av De Gruyter.

Logoen til De Gruyter

English version

 

1. Generell oversikt over avtalen

Utgiver
De Gruyter
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2024 - 31.12.2024
 

Deltakere i avtalen
Institusjoner som deltar i avtalen 2024 (excel)
 

Tittelliste 
Tittelliste for inneværende år

Tidsskrift merket med "par" i kolonne 2 er tidsskrift hvor man både kan publisere og lese via avtalen. Dersom tidsskriftet enten bare har publiseringstilgang eller lesetilgang, er det merket med henholdsvis "publish_only" eller "read_only»,. Hvis tidsskriftet ikke er med i avtalen, er det merket med "excluded".

Lisens

Administratorer ved deltakerinstitusjonene finner lisens i ConsortiaManager (Edvarda).

 

2. Publisering gjennom avtalen

Gjennom denne avtalen kan forskere ved deltakerinstitusjonene publisere artikler i De Gruyters hybridtidsskrifter åpent uten ekstra kostnad. Avtalen gir i tillegg rabatt på publiseringsavgifter i forlagets gulltidsskrifter.

 

3. Lesetilgang i avtalen

Avtalen gir lesetilgang til De Gruyter e-Journal Complete Package.

 

Kontakt

For forskere: Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer avtalene. Kontakt ditt bibliotek dersom du har spørsmål.

For forskningsadministratorer: Mer informasjon (priser, lisenser osv.) finner du i ConsortiaManager (Edvarda) eller ved å kontakte Sikt

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter