Forskningsdata


Alle registreringer, nedtegnelser, kilder eller rapporteringer som samles systematisk i forbindelse med et forskningsprosjekt kan sees på som forskningsdata. God forskningsdatahåndtering er viktig for at data skal være mulig å forstå og gjenbruke.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter