Arrangementskalender – Event calendar


Enkelte norske forskningsinstitusjoner har arrangementskalender der det orienteres om institusjonens kurs og webinarer om åpen forskning.

Some Norwegian research institutions have event calendars presenting their webinars on open science.

Informasjon med tidspunkter informeres om ved å følge lenkene nedenfor. Vær også oppmerksom på at enkelte webinarer har en frist for påmelding noen dager før det avholdes.

Oversikten er ikke utfyllende og omfatter kun universitetene og enkelte andre aktører som tilbyr webinarer om åpen forskning og der dette informeres om i egen kalender. Kontakt redaktøren for eventuelle oppdateringer. Kalenderen oppdateres fortløpende.

 

Information with time slots is available by following the links below.  Please note that some of the webinars have a deadline for registration a few days before it is arranged.

This overview is not complete and covers only the universities and some other institutions offering webinars on open science. Contact the editor if you have updates.

 

Webinarer høsten 2023 / Webinars autumn 2023

Dato / Date Emne / Topic Arrangør / Organizer
21.08.2023 Life Science Data Management: Planning workshop Elixir Norway
25.08.2023 How to meet Open Science requirements UiB
08.09.2023 Introduksjon til datahåndteringsplaner (DMP)  UiB
11.09.2023 Data Management Plan (DMP) in one-two-three NTNU
13.09.2023 Håndtering av forskningsdata ved UiT: En introduksjon UiT
20.09.2023 How to make research more visible? UiO
22.09.2023 Open Access - steg for steg UiB
25.09.2023 Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata UiT
25.09.2023 Datavask og ryddige regneark UiT
25.09.2023 Lagring av forskningsdata UiT
26.09.2023 Hvordan arkivere forskningsdata UiT
26.09.2023 Hvordan arkivere data i DataverseNO UiT
27.09.2023 Hvordan bruke en elektronisk labnotatbok? UiT
28.09.2023 Forskningsdata: Rettigheter og lisenser UiT
28.09.2023 Hvordan skrive en datahåndteringsplan UiT
28.09.2023 Håndtering av data som trenger beskyttelse UiT
28.09.2023 Open Science Lunch: Citizen science: science for everyone? BOTT-samarbeid
03.10.2023 Datahåndteringsplan (DMP) på 1-2-3 NTNU
06.10.2023 Research Data Management in the active phase of research UiB
20.10.2023 Make your research visible using researcher profiles UiB
23.10.2023

Bærekraftig publisering etter 2024

Norway's Open Access Week
24.10.2023

Panelsamtale om diamant åpen tilgang og norsk som fagspråk

Norway's Open Access Week
26.10.2023

Demystifying Research Data Management - what do you need to know when you start RDM-ing in Norway?

Norway's Open Access Week
27.10.2023

Ethical dilemmas in Open Data

Norway's Open Access Week
31.10.2023 Data Management Plan for projects with personal data NTNU
06.11.2023 Data management planning UiO
08.11.2023 Data organization, metadata, and documentation UiO
08.-10.11. 2023  The Munin Conference on Scholarly Publishing UiT
10.11.2023 Data classification and storage selection UiO
13.11.2023 Copyright and licensing UiO
16.11.2023 Sharing and archiving research data UiO
17.11.2023 Finding and reusing research data UiO
17.11.2023 Finding & reusing research data UiB
17.11.2023 Datahåndteringsplan for prosjekter med persondata NTNU
30.11.2023 Lansering av nordisk publiseringsplattform for tidsskrifter og bøker med åpen tilgang – et alternativ til kommersielle aktører? NTNU/UiT
01.12.2023 Introduksjon til datahåndteringsplaner UiB
14.12.2023 Digital lansering av Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 Arbeidsgruppa

 

 

Andre ressurser:

Other resouces (in English):

 

Se også openscience.no:

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter