Arrangementskalender – Event calendar


Enkelte norske forskningsinstitusjoner har arrangementskalender der det orienteres om institusjonens kurs og webinarer om åpen forskning.

Some Norwegian research institutions have event calendars presenting their webinars on open science.

Informasjon med tidspunkter informeres om ved å følge lenkene nedenfor. Vær også oppmerksom på at enkelte webinarer har en frist for påmelding noen dager før det avholdes.

Oversikten er ikke utfyllende og omfatter kun universitetene og enkelte andre aktører som tilbyr webinarer om åpen forskning og der dette informeres om i egen kalender. Kontakt redaktøren for eventuelle oppdateringer. Kalenderen oppdateres fortløpende.

 

Information with time slots is available by following the links below.  Please note that some of the webinars have a deadline for registration a few days before it is arranged.

This overview is not complete and covers only the universities and some other institutions offering webinars on open science. Contact the editor if you have updates.

 

Webinarer våren 2024 / Webinars spring 2024

Dato / Date Emne / Topic Arrangør / Organizer
19.01.24 The Research Data Insider: Get To Know RDA-NO And Our Work RDA-Norge
25.01.24 Open Science Lunch: Registered Reports: Publish regardless of the result BOTT
09.02.24 The research data insider: Research objects explained -towards FAIR-DOs on RO-hub RDA-Norge
09.02.24 Finding & reusing research data UiB
23.02.24 Introduction to Data Management Plans (DMP)  UiB
27.02.24 Datahåndteringsplan (DMP) på 1-2-3 NTNU
28.02.24 Plan your research data management UiO
29.02.24 Share, archive, and reuse research data UiO
29.02.24 Open Science Lunch: Microdata: Instant access to research data BOTT
01.03.24 Archiving and Publishing FAIR Research Data NTNU
07.03.24 Open and reproducible research: An overview UiO
08.03.24 Open and reproducible research: How to preregister research studies? UiO
08.03.24 The research data insider: Data sharing in the humanities RDA-Norge
08.03.24 Make your research visible using researcher profiles UiB
11.03.24 Open and reproducible research: How to make research reproducible? UiO
14.03.24 Open and reproducible research: How to publish openly?  UiO
15.03.24 Open and reproducible research: How to make research more visible? UiO
22.03.24 How can you make your research data open and FAIR? UiB
05.04.24 Introduction to Data Management Plans (DMP) UiB
05.04.24 The research data insider: DMP Support package for Norwegian higher education libraries RDA-Norge
10.04.24 Datahåndteringsplan for prosjekter med persondata NTNU
12.04.24 Archiving and Publishing FAIR Research Data NTNU
16.04.24 Plan your research data management UiO
17.04.24 Share, archive, and reuse research data  UiO
18.04.24 How do people use Electronic Lab Notebooks? Data Managers Network, UiO
19.04.24 Research Data Management (RDM) in the Active Phase of Research UiB
22.04.-03.05.24 ELIXIR-GOBLET Train-the-Trainer Course (Mondays and Fridays)  ELIXIR Norway
03.05.24 The research data insider: Data ethics and the UNESCO recommendations for Open Science RDA-Norge
03.05.24 Open access - step by step UiB
07.05.24 Life Science RDM Group event: The Data Steward job role in the Norwegian public sector ELIXIR Norway
13.05.24 Data Management Plan (DMP) in one-two-three NTNU
13.-17.05.24 OpenAIRE Train the Trainer Bootcamp  OpenAIRE
25.05.24 Open Science Lunch: Researcher Assessment BOTT
29.05.24 Kuratornettverket og Støttepakke for datahåndteringsplaner: To prosjekter på én dag Prosjektgruppene og RDA Norge
31.05.24 The research data insider: Introducing the GORC model RDA-Norge
05.06.24

FAIRDOM User Meeting 

FAIRDOM

05.-06.06.24 Life Science Data Management: Planning workshop

Centre for Digital Life / ELIXIR Norway

21.05.24 What are data stewards doing? UiO Data Managers Network

Hausten 2024 / Autumn 2024

21.-25.10.24 Norwegian Open Access Week (This calendar will be updated with information about each webinar) UiT/USN
26.-28.11.24 The Munin Conference on Scholarly Publishing UiT

 

Andre ressurser:

Other resouces (in English):

 

Se også openscience.no:

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter