Finn åpne publiseringskanaler


Oversikten er rettet mot deg som er forsker og trenger kunnskap om hvilke åpne kanaler du kan publisere i. Her vil du også finne informasjon om hvordan du kan sjekke om tidsskriftet er i samsvar med Plan S og hvilke retningslinjer som gjelder.

 

tastatur med publishtast
Illustrasjon: Shutterstock

HK-dirs kanalregister (Kanalregisteret) er et register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Registeret er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet og gir også informasjon om kanalen har åpen tilgang. Søk etter tidsskrift, og se om det under "Åpen tilgang" er angitt indeksering i Sherpa Romeo og DOAJ.  

De siste årenes krav til å publisere åpent har ført til at det er lagt til et ekstra lag om åpen publisering på alle kanalene i registeret, hvorav Sikt-avtale (markert med U (for Unit)) er ett av tre OA-elementer. 

DOAJ, Directory of Open Access Journals, er et register over OA-tidsskrifter.  

Journal Checker Tool. Finn ut om tidsskriftet du ønsker å publisere i er i samsvar med Plan S, og hvilke muligheter du har. Fyll inn feltet for tidsskrift, funder/finansiør (typisk Research Council of Norway) og institusjonstilknytning. Søkeresultatet bør sjekkes mot Kanalregisteret.

Les mer om Plan S.

Se også Forskningsrådets krav fra 2021 om full og umiddelbar åpen tilgang til publikasjoner.

Åpen publisering gjennom lisensavtale: Forskere som er korresponderende forfatter, og som er tilknyttet en institusjon som er med i en av Sikts publiseringsavtaler, kan publisere sine forskningsartikler i de fleste av forlagenes tidsskrifter uten direkte kostnad for forskeren/forskningsgruppa. 

Se oversikt over Sikts avtaler som tillater åpen publisering 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter