Publiseringstjenester for åpne tidsskrift i UH-sektoren


Tidlig på 2000-tallet begynte universitetsbibliotekene ved de store institusjonene å tilby løsninger for forskere som ønsket å starte nye åpne tidsskrifter.

Tjenestene har gradvis vokst, og de senere årene har universitetsbibliotekene ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder samt MF vitenskapelige høyskole etablert seg som betydelige aktører innen utgivelse av tidsskrifter med åpen tilgang.
 

Institusjonelle publiseringstjenester
Institusjon Navn på tjenesten Adresse 
UiO Fritt https://journals.uio.no/
UiB Bergen Open Access Publishing https://boap.uib.no 
NTNU NTNU Open Access Journals https://www.ntnu.no/ojs/
UiT Septentrio Academic Publishing https://septentrio.uit.no/
OsloMet Open Access Journals at OsloMet https://journals.hioa.no/ 
UiS UiS Open Journals https://journals.uis.no 
  UiS Scholarly Publishing Services https://ebooks.uis.no/index.php/USPS 
MF MF tidsskrifter https://journals.mf.no


De fleste tidsskriftene er innlemmet i publiseringstjenesten fordi forskere ved den aktuelle institusjonen har hatt sentrale roller som tidsskriftredaktør eller på eiersiden (i tilfeller hvor det dreier seg om tidsskrifter som utgis på vegne av lærde selskap).

Universitetsbibliotekene benytter alle plattformen Open Journal Systems, og de utgir til sammen over 90 tidsskrifter og serier i mange ulike fag, herav 72 fagfellevurderte titler (2021). En betydelig andel av tidsskriftene er publiseringskanaler i humaniora og samfunnsvitenskap, og de utgis primært på norsk eller skandinavisk. Men det er også eksempler på levende tidsskrifter innen helsefag, biologi og ulike profesjonsfag.

Flere av tidsskriftene har en nordisk eller enda bredere internasjonal profil, med bidrag fra forskere hjemmehørende i mange ulike land og med artikler på en rekke forskjellige språk.

Så godt som alle tidsskrifter på de institusjonelle plattformene er både gratis å lese og publisere i. De drives typisk på et svært begrenset budsjett, og kostnader for teknisk drift dekkes av vertsinstitusjonene.

Kilde: Kolstrup, G., P. P. Aspaas, A. Hansen, O.-J. Haugen, H. Karlstrøm og V. Røeggen (2021): Felles publiseringstjeneste i UH-sektoren. Rapport fra arbeidsgruppe utnevnt av UHR-Bibliotek. Universitets- og Høgskolerådet.

 

Kontakt

oa-tidsskrift@openaccess.no er epostliste for diskusjon og erfaringsutveksling mellom administratorer av publiseringstjenester for åpne tidsskrift. Dersom du er interessert i å melde deg til epostlista, kan du gå til https://sympa.uio.no/openaccess.no/info/oa-tidsskrift og trykke på «Abonner» i venstremenyen. Ta eventuelt kontakt med moderator for mer informasjon.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter