Publiseringstjenester for åpne tidsskrift i UH-sektoren


Tidlig på 2000-tallet begynte universitetsbibliotekene ved de store institusjonene å tilby løsninger for forskere som ønsket å starte nye åpne tidsskrifter.

Tjenestene har gradvis vokst, og de senere årene har flere universitetsbibliotek etablert seg som betydelige aktører innen utgivelse av tidsskrifter med åpen tilgang.
 

Institusjonelle publiseringstjenester

Institusjon

Navn på tjenesten

Adresse 

Universitetet i Oslo Fritt https://journals.uio.no/ 
Universitetet i Bergen Bergen Open Access Publishing https://boap.uib.no 
NTNU NTNU Open Access Journals https://www.ntnu.no/ojs/
Universitetet i Tromsø Septentrio Academic Publishing https://septentrio.uit.no/
OsloMet Open Access Journals at OsloMet https://journals.hioa.no/ 
Universitetet i Agder UiA Journal System https://journal.uia.no/
Universitetet i Stavanger UiS Open Journals https://journals.uis.no 
Universitetet i Stavanger UiS Scholarly Publishing Services https://ebooks.uis.no/index.php/USPS 
Menighetsfakultetet MF tidsskrifter https://journals.mf.no
Høgskolen i Østfold

HIOF Open Access Journals

https://journals.hiof.no/


De fleste tidsskriftene er innlemmet i publiseringstjenesten fordi forskere ved den aktuelle institusjonen har hatt sentrale roller som tidsskriftredaktør eller på eiersiden (i tilfeller hvor det dreier seg om tidsskrifter som utgis på vegne av lærde selskap).

Universitetsbibliotekene benytter plattformen Open Journal Systems, og i 2021 utga de til sammen over 90 tidsskrifter og serier i mange ulike fag, herav 72 fagfellevurderte titler (2021). En betydelig andel av tidsskriftene er publiseringskanaler i humaniora og samfunnsvitenskap, og de utgis primært på norsk eller skandinavisk. Men det er også eksempler på levende tidsskrifter innen helsefag, biologi og ulike profesjonsfag.

Flere av tidsskriftene har en nordisk eller enda bredere internasjonal profil, med bidrag fra forskere hjemmehørende i mange ulike land og med artikler på en rekke forskjellige språk.

Så godt som alle tidsskrifter på de institusjonelle plattformene er både gratis å lese og publisere i. De drives typisk på et svært begrenset budsjett, og kostnader for teknisk drift dekkes av vertsinstitusjonene.

Kilde: Kolstrup, G., P. P. Aspaas, A. Hansen, O.-J. Haugen, H. Karlstrøm og V. Røeggen (2021): Felles publiseringstjeneste i UH-sektoren. Rapport fra arbeidsgruppe utnevnt av UHR-Bibliotek. Universitets- og Høgskolerådet.

 

Kontakt

oa-tidsskrift@openaccess.no er epostliste for diskusjon og erfaringsutveksling mellom administratorer av publiseringstjenester for åpne tidsskrift. Dersom du er interessert i å melde deg til epostlista, kan du gå til https://sympa.uio.no/openaccess.no/info/oa-tidsskrift og trykke på «Abonner» i venstremenyen. Ta eventuelt kontakt med moderator for mer informasjon.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter