Om nettstedet


Arbeidet med åpen tilgang (open access) i Norge koordineres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Nettstedet openscience.no blir redigert av Unit.

Nettstedet openscience.no gir generell informasjon om åpen forskning, særlig åpen tilgang, og veiledninger til forskere og institusjoner om hvordan man kan publisere, finansiere og få tilgang til forskningsresultater. I tillegg har nettstedet siden september 2018 blitt brukt til å informere om forhandlingene for åpen tilgang, om Plan S og arbeidet som gjøres nasjonalt. 

Nettsidene openaccess.no ble utviklet i 2013/14, og primære målgrupper var da administratorer og de som har åpen tilgang som arbeidsfelt.  Etter hvert har åpen tilgang fått klarere nasjonal forankring. Oppmerksomheten har økt rundt Units forhandlinger med internasjonale utgivere med mål om åpen tilgang, og debatten om åpen tilgang har tiltatt i media. Dette betyr at målgruppene er utvidet til å omfatte ansatte ved forskningsinstitusjonene som har ansvar for og administrerer lisensavtaler. Også forskere og presse har i økende grad blitt brukere.

Høsten 2020 ble det avgjort at nettsidene skulle ha bredere nedslagsfelt enn åpen tilgang og rette seg mer mot det videre begrepet åpen forskning (open science). Dette medførte nytt navn på nettstedet, ny URL og en endret redaksjonell linje. Unit overtok nettstedet Open Science Toolbox i januar 2021, og innhold derfra, særlig forskningsdata samt tips og forslag til utvikling av tjenester for åpen forskning ved fag- og forskingsbibliotek, er integrert på nettsidene. 

Nettstedet openscience.no ble lansert 1. juli 2021. I den forbindelse ble det publisert en nyhetssak på unit.no. Den forklarer helt kort hva åpen forskning er, hva som er forskjellen mellom openaccess.no og openscience.no – og hva som vil skje framover.

Openscience.no har et redaksjonsråd med representanter fra Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet i tillegg til redaksjonen ved Unit. Mandat for redaksjonsråd og redaktører – openscience.no 

Ta kontakt med redaktør dersom du synes noe mangler av informasjon, har forslag til oppdateringer eller har et bidrag du mener fortjener en plass på nettstedet.

Ansvarlig redaktør: Nina Karlstrøm

Nettredaktør: Solveig Wikstrøm


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter