Om nettstedet


Arbeidet med åpen tilgang (open access) i Norge koordineres av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere Unit) . Nettstedet openscience.no blir redigert av Sikt.

Sikt lisensavtaler og åpen tilgang. F.v. Jens Aasheim, Lars Wenaas, Solveig Wikstrøm, Nina Karlstrøm, Janicke Furberg, Nils Andenæs og Tore Nilsen. Foto: Pål Løkke

Nettstedet openscience.no gir generell informasjon om åpen forskning, særlig åpen tilgang, og veiledninger til forskere og institusjoner om hvordan man kan publisere, finansiere og få tilgang til forskningsresultater. I tillegg brukes nettstedet til å informere om forhandlingene for åpen tilgang, om Plan S og arbeidet som gjøres nasjonalt for området åpen forskning generelt. 

Nettsidene openaccess.no ble utviklet i 2013/14, og primære målgrupper var da administratorer og de som har åpen tilgang som arbeidsfelt. Etter hvert fikk åpen tilgang en klar nasjonal forankring. Oppmerksomheten har økt rundt Sikts forhandlinger med internasjonale utgivere med mål om åpen tilgang, og debatten om åpen tilgang har tiltatt i media. Dette betyr at målgruppene ble utvidet til å omfatte ansatte ved forskningsinstitusjonene som har ansvar for lisensavtaler. Også administratorer for åpen forskning, forskere og presse har i økende grad blitt brukere.

Høsten 2020 ble det avgjort at nettsidene skulle ha bredere nedslagsfelt enn åpen tilgang (open access) og rette seg mer mot det videre begrepet åpen forskning (open science). Dette medførte nytt navn på nettstedet, ny URL og en endret redaksjonell linje. Daværende Unit overtok nettstedet Open Science Toolbox i januar 2021, og innhold derfra, særlig forskningsdata samt tips og forslag til utvikling av tjenester for åpen forskning ved fag- og forskingsbibliotek, er integrert på nettsidene. Det gjelder også en rekke strategier, satsninger og prosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Nettstedet openscience.no ble lansert 1. juli 2021, og nettstedet openaccess.no er faset ut. Dersom man prøver å finne en side på dette nettstedet, vil en bli redirigert til forsiden av openscience.no. Kontakt redaktør dersom du trenger bistand til å finne informasjon fra tidligere openaccess.no.

Openscience.no har et redaksjonsråd med representanter fra Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet i tillegg til redaksjonen ved Sikt. Mandat for redaksjonsråd og redaktører – openscience.no 

Nasjonalt forum for åpen forskning omtaler nettstedet som «nasjonal nettportal og skal være hovedkilde for informasjon om åpen forskning for forskere og forskningsinstitusjoner.». Forumet har sine landingssider på openscience.no.

Det er opprettet samarbeid med en rekke fagmiljøer, der nettsidene informerer om forskjellige prosjekter og arrangementer knyttet til åpen forskning. (Se oversikter f.eks via Aktivitet i Norge og internasjonalt, Aktuelt og Arrangementskalender.)

Nettstedet har en RSS-feed som lister de 10 siste nyhetssakene. Følg denne lenka for å få tilgang til feeden.

Dersom ikke annet er oppgitt, er alt materiale på nettstedet lisensiert med CC BY Navngivelse 4.0.

Ta kontakt med redaktør dersom du synes noe mangler av informasjon, har forslag til oppdateringer eller har et bidrag du mener fortjener en plass på nettstedet.

Ansvarlig redaktør: Nina Karlstrøm

Nettredaktør: Solveig Wikstrøm


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter