Publiseringsfond


Desse UH-institusjonane har etablert institusjonelle fond (publiseringsfond) for å finansiere forfattarbetaling ved publisering i tidsskrift med open tilgang:

Foto: Sherwin Huang. Tilgjengeleg under CC BY-NC-ND 2.0

STIM-OA

Noregs Forskingsråd har eit program for støtte til open access-publisering. STIM-OA blir lyst ut éin gong i året, og er ope for alle fagfelt og alle godkjente norske forskingsinstitusjonar. Med dette stimuleringstiltaket ser Forskingsrådet for seg å dekkje opp til 50 % av institusjonen sine kostnadar knytt til open publisering. Programmet si første fase gjekk frå 2015 til 2019, og er forlenga for ein ny periode fram til 2022.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter