Publiseringsfond


Desse UH-institusjonane har etablert institusjonelle fond (publiseringsfond) for å finansiere forfattarbetaling ved publisering i tidsskrift med open tilgang:

Foto: Sherwin Huang. Tilgjengeleg under CC BY-NC-ND 2.0

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter