Unit administrerer avtaler med forlag


Unit forhandler og administrerer 36 konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 127 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Et konsortium er fellesskap av aktører som samarbeider om å oppnå et felles mål eller fordeler for hver av deltagerne i konsortiet. LÅT-konsortiene er et samarbeid om å kjøpe inn e-ressurser til forskere og studenter i Norge.

Fordelene med et konsortium for vår del er at vi i fellesskap oppnår bedre betingelser når vi forhandler med forlagene enn det vi samlet sett ville fått hvis hver enkelt forhandlet for seg. Dette gjelder i første rekke pris, men også andre betingelser som elektronisk fjernlån, utskrifter, med mer. Andre fordeler, som knytter seg til at flere konsortier er samlet hos Unit LÅT, er at det bygges opp kompetanse som flere institusjoner drar nytte av. 

Sentral administrasjon muliggjør en kompetanseoppbygging, og det er et godt forhandlingskort at en sentral instans organiserer mye av arbeidet med avtalene og ikke minst betalingen av avtalen.

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter