Sikts forlagsavtaler


Sikt forhandler og administrerer 40 konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 132 UH-, institutt- og helseinstitusjoner, offentlige organ samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Sikts forhandlere og administratorer av konsortieavtaler. Oss når du på lisensavtaler@sikt.no. F.v. Nils Andenæs, Janicke Furberg, Solveig Wikstrøm og Tore Nilsen. Foto: Pål Løkke.

Et konsortium er fellesskap av aktører som samarbeider om å oppnå et felles mål eller fordeler for hver av deltagerne i konsortiet. Sikt-konsortiene er et samarbeid om å kjøpe inn e-ressurser til forskere og studenter i Norge.

Fordelene med et konsortium for vår del er at vi i fellesskap oppnår bedre betingelser når vi forhandler med forlagene enn det vi samlet sett ville fått hvis hver enkelt forhandlet for seg. Dette gjelder i første rekke pris, men også andre betingelser som elektronisk fjernlån, utskrifter, med mer. Andre fordeler, som knytter seg til at flere konsortier er samlet hos Sikt, er at det bygges opp kompetanse som flere institusjoner drar nytte av. 

Sentral administrasjon muliggjør en kompetanseoppbygging, og det er et godt forhandlingskort at en sentral instans organiserer mye av arbeidet med avtalene og ikke minst betalingen av avtalen.

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter