Utvikle retningslinjer for åpen forskning


Mange bibliotek er involvert i prosessen med å utvikle retningslinjer for åpen forskning. Denne artikkelen beskriver et forslag til utviklingsprosess basert på fem steg.

Biblioteker er ofte involvert i prosessen med å utarbeide retningslinjer for åpen vitenskap og denne artikkelen kan fungere som en veiviser for å komme i gang. Mange institusjoner har allerede strategier og retningslinjer for åpen publisering mens retningslinjer for åpne data og datahåndtering foreløpig er mindre vanlig. Stegene er basert på Martin Donnelys artikkel «Five Steps to Developing a Research Data Policy» men fungerer også for andre tema enn forskningsdata. Rekkefølgen på stegene er ikke ment å følges slavisk, men kan tilpasses den aktuelle prosessen.

Steg 1: Kartlegg eksisterende krav og retningslinjer

  • Første skritt er å finne ut hvilke lover og regler som er relevante for retningslinjene som skal utarbeides. Relevante eksempler for åpen vitenskap kan være personopplysningsloven og åndsverkloven, se også Institusjonelle strategier og retningslinjer.
  • En annen viktig faktor er krav og forventninger fra myndigheter og forskningsfinansiører - det er lite hensiktsmessig med retningslinjer som ikke er i tråd med kravene fra for eksempel NFR eller EU.
  • Sjansene er store for at temaer som hører inn under åpen vitenskap allerede inngår i eksisterende retningslinjer ved institusjonen. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som finnes fra før og vurdere hvorvidt disse kan oppdateres eller integreres i retningslinjer for åpen vitenskap. 
  • Ta gjerne en kikk på strategier og retningslinjer fra andre institusjoner for inspirasjon!

Steg 2: Lag en disposisjon

Følgende struktur kan fungere som utgangspunkt dersom det ikke finnes etablerte malverk ved institusjonen

   
I TOPPTEKST Tittel, tema, institusjonens logo etc.
II TITTEL Tittel på retningslinjene
III FORMÅL Formålet med retningslinjene
IV PRINSIPPER Hvilke lover og prinsipper er utgangspunktet?
V VIRKEMIDLER Hva og hvem omfattes av retningslinjene? Hvilket nivå gjelder de for? Dekkes alle typer forskning og forskningsdata? Dekker den alle ansatte, eller bare enkeltforskere eller studenter? 
VI RETNINGSLINJER Selve retningslinjene
VII ROLLER OG ANSVAR

Hvilke roller har de ulike leddene i organisasjonene? Hvordan er ansvar fordelt på

a. institusjonen

b. prosjektledere

c. forskere

d. forskerstøttetjenestene

VIII GODKJENNING OG OPPDATERING Hvem skal godkjenne? Hvilke endringer er gjort når? 
IX BUNNTEKST Sidetall, versjonstall, status på dokumentet (under utarbeidelse, under revisjon, godkjent etc.)
X VEDLEGG Definisjoner, lenker til andre relevante dokumenter, lovverk etc. 

Steg 3: Forankring

Det er viktig å kjenne til vedtaksprosessen for nye retningslinjer ved institusjonen. Hvilke instanser må involveres for at retningslinjene skal bli godkjent? Hvem er det viktig å ha støtte fra og hvem bør du samarbeide med? Se også artikkelen Komme i gang med tjenesteutvikling for samarbeidspartnere og kontakter.

Steg 4: Send på høring

  • Send utkast til retningslinjer på høring til berørte personer og grupper, slik at relevante innspill og behov blir kartlagt. Start gjerne med styringsgrupper, forskergrupper og forskere, stipendiater og forskningstøttepersonnel. Ikke glem IT!
  • Retningslinjene må deretter revideres i henhold til tilbakemeldingene - husk at dette er en prosess som sannsynligvis må gjøres i flere omganger.

Steg 5: Godkjenning og implementering

  • Utarbeid et dokument som kort og konsist beskriver behovet for retningslinjene, hvordan de kan implementeres og effektene de vil ha. Beskriv også konsekvensene av å ikke vedta og implementere dem. 
  • Suppler gjerne med tall og fakta, og korte eksempler fra hva andre lignende institusjoner har gjort.
  • Ikke glem å spre informasjon om retningslinjene. Dette kan gjerne inngå som en del av bibliotekets øvrige informasjonsarbeid om åpen vitenskap.

 

Kilde: Donnelly, M (2014). ‘Five Steps to Developing a Research Data Policy’. DCC 'Quickstart' Leaflets. Edinburgh: Digital Curation Centre. Available online: www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/five-steps-research-data-readiness

 

Tekst: Open Science Toolbox/Unit

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter