Nasjonalt forum for åpen forskning


En rekke institusjoner og instanser er involvert i arbeidet med å gjøre forskning mer åpent. I Nasjonalt forum deltar Universitets- og høyskolerådet (UHR), Norges forskningsråd, HK-dir, Sikt, relevante departementer og alle tre kunnskapssektorene (universiteter og høyskoler, forskningsinstituttene og helseforetakene), samt Forskerforbundet.

Illustrasjon: Alexander Refsum Jensenius (CC BY 4.0)

Det nasjonale forumet for åpen forskning skal

  1. Sikre samspill og gjensidig informasjon om ulike tiltak for åpen forskning i Norge 
  2. Gi innspill og bidrag til aktørenes arbeid og policyutvikling knyttet til åpen forskning og digitalisering
  3. Sikre god sammenheng mellom nasjonale prosesser og arbeidet med åpen forskning internasjonalt. Blant disse er 

 

Sammensetning av Nasjonalt forum for åpen forskning

Rolle

Representant

Institusjon

Funksjon

Leder Vidar Haanes UHR-Forskning / MF vitenskapelige høyskole  Nestleder / Rektor
Medlem Johanne Raade UHR-Bibliotek / UiT Norges arktiske universitet Medlem / Bibliotekdirektør 
Medlem   Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)   
Medlem Alexander Refsum Jensenius EUAs ekspertgruppe for Open Science (EGOS) / Universitetet i Oslo UHR-representant / Professor
Medlem Pål Bakke Regionale helseforetak / Oslo universitetssykehus, OUS Spesialrådgiver
Medlem Matthias Kolberg Regionale helseforetak / Oslo universitetssykehus, OUS Spesialrådgiver
Medlem Hanne Monclair Kunnskapsdepartementet (KD) Seniorrådgiver
Medlem Marianne van der Wel Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Seniorrådgiver
Medlem Christian Lund Norges forskningsråd Spesialrådgiver
Medlem Marte Qvenild Norges forskningsråd Spesialrådgiver
Medlem Katrine Weisteen Bjerde HK-dir Fagdirektør
Medlem Nina Karlstrøm Sikt Seksjonssjef
Observatør Jorunn Dahl Norgård Forskerforbundet Fagsjef
Sekretariat Ragnar Lie UHR-Forskning Seniorrådgiver
Sekretariat Anne Karine Nymoen UHR-Forskning Seniorrådgiver
Sekretariat Vidar Røeggen Det nasjonale publiseringsutvalget Seniorrådgiver
Sekretariat Rachel Glasser UHR-Bibliotek Seniorrådgiver
Sekretariat Herman Strøm USN Seniorrådgiver

 

 

For mer informasjon, kontakt Ragnar Lie, UHR


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter