Cambridge University Press (CUP)


Cambridge University Press (CUP) er forhandla fram som ein toårig avtale frå 2023.

1. Generell oversikt over avtalen

 • Utgivar 
  Cambridge University Press
   
 • Type avtale
  Publiser og les
   
 • Avtaleperiode
  1.1. 2023-31.12 2024
   
 • Deltakarar i avtalen
  Deltakarliste for inneverande år
   
 • Tittelliste
  Tittelliste for inneverande år. Tidsskrift merkt med "par" er tidsskrift kor ein kan både publisere og lese via avtalen. Tidsskrift med høvesvis "publish_only" og "read_only", har anten berre publisering eller berre lesetilgang via avtalen. Viss tidsskriftet ikkje er med i avtalen, er det merkt med "excluded".

 

2. Publisering gjennom avtalen

Arbeidsflyt for forskaren

Avtalen inkluderer uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift.  Publiseringa gjeld for korresponderande forfattar som er tilknytt ein av institusjonane som er med som deltakar i avtalen, og alle artiklar som aksepterast for publisering innanfor avtaleperioden.

 

3. Lesetilgang i avtalen 

Avtalen gir full lesetilgang til Cambridge University Press Full Collection.

Oversyn over kor langt tilbake tilgangen går (pr tittel), last ned liste på CUPs nettside.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter