Cambridge University Press (CUP)


Cambridge University Press (CUP) er forhandla fram som ein treårig avtale frå 2020.

1. Generell oversikt over avtalen

 

2. Publisering gjennom avtalen

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt for forskaren

Avtalen inkluderer uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med nokre society-tidsskrift som unntak.  Desse er merka i tittellista over. 

Les meir om kva det betyr at enkelte titlar er unntatt frå avtalen: Ekskluderte titler

Avtalen inneber at alle deltakarar må oppgradere til 2021-pakka.  Deretter vil det være ein årleg prisauke på 5,0 %, som òg inkluderer årleg oppgradering til siste pakke.

 

3. Lesetilgang i avtalen 

Avtalen gir full lesetilgang til forlaget sin 2020-pakke, og inkluderer årleg oppgradering til ev. nye titlar som kjem inn i pakken.  
 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter