Cambridge University Press (CUP)


Cambridge University Press (CUP) er forhandla fram som ein toårig avtale frå 2023.

1. Generell oversikt over avtalen

 • Utgivar 
  Cambridge University Press
   
 • Type avtale
  Publiser og les
   
 • Avtaleperiode
  1.1. 2023-31.12 2024
   
 • Deltakarar i avtalen
  Deltakarliste for inneverande år
   
 • Tittelliste
  Tittelliste for inneverande år. Tidsskrift merkt med "par" er tidsskrift kor ein kan både publisere og lese via avtalen. Tidsskrift med høvesvis "publish_only" og "read_only", har anten berre publisering eller berre lesetilgang via avtalen. Viss tidsskriftet ikkje er med i avtalen, er det merkt med "excluded".

 

2. Publisering gjennom avtalen

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt for forskaren

Avtalen inkluderer uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med nokre society-tidsskrift som unntak. Desse er merka i tittellista over. For at artikkelen skal bli fanga opp under avtalen må korresponderande forfattar vere tilknytt ein av institusjonane som er med i avtalen. Det er datoen artikkelen aksepterast for publisering som er gjeldande.

Les meir om kva det betyr at enkelte titlar er unntatt frå avtalen: Ekskluderte titler

Avtalen inneber at alle deltakarar må oppgradere til 2021-pakka.  Deretter vil det være ein årleg prisauke på 5,0 %, som òg inkluderer årleg oppgradering til siste pakke.

 

3. Lesetilgang i avtalen 

Avtalen gir full lesetilgang til Cambridge Univ. Press Full Collection.
 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter