Taylor & Francis


Publiser og les-avtalen med Taylor & Francis omfatter åpen publisering i forlagets "Open select" hybridtidsskrifter og lesetilgang til en rekke tidsskriftspakker.

Taylor and Francis logo

1. Generell oversikt over avtalen

Utgiver
Taylor & Francis
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2020 - 31.12.2022
 

Deltakere i avtalen

Institusjoner som deltar i avtalen 2021

 

Tittellister

Hva betyr det at enkelte titler er ekskluderte?

 

Taylor and Francis Gull-tidsskrifter
Unit har inngått en tilleggsavtale som omfatter publisering i forlagets gull-tidsskrifter.  Avtalen innebærer en rabatt på 10 % på publiseringsavgiften (APC) og sentral fakturering til institusjonen.  
De institusjoner som ønsker det kan bli med på denne tilleggsavtalen, og de vil da få artikler i gull-tidsskriftene inn i samme arbeidsflyt som hybrid-tidsskriftene.

 

2. Publisering gjennom avtalen

Hvordan gå frem for å publisere i avtalen: Arbeidsflyt for forskeren (pdf)

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Units konsortieavtale (se oversikt over).

Forfattere kan utgi åpent i hybridtidsskrifter uten ekstra kostnader. Artikler som ønskes publisert åpent utover kvoten krever APC-betaling.

Institusjonene må selv godkjenne alle artiklene som publiseres via forlagets arbeidsflyt.

Det vil være en gradvis opptrapping i antall artikler som kan utgis åpent. Dette skal kunne dekke tilnærmet all publisering i 2022 (basert på historiske publiseringstall). Antall artikler i OA-kvoten blir avklart når antall deltagere er avklart.

   

  3. Lesetilgang i avtalen

  Tittelliste for lesing 2021

  Avtalen tilbyr følgende tidsskriftspakker:

  • Social Sciences and Humanities Full Collection
  • Science and Technology Full Collection
  • Medical Library Collection Full
  • Fresh Collection

  Permanent arkivtilgang til artikler utgitt i «core subscriptions» gjaldt t.o.m. 1. januar 2021. Etter dette må institusjonene betale en tilleggspris dersom de ønsker å ha fortsatt permanent arkivtilgang til innholdet i sine kjernetitler (såkalte «core subscriptions» eller «core holdings») utgitt fra 1. januar 2021. Ta kontakt med Unit for nærmere informasjon om priser.


  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter