Taylor & Francis


Publiser og les-avtalen med Taylor & Francis omfatter åpen publisering i forlagets "Open select" hybridtidsskrifter og lesetilgang til en rekke tidsskriftspakker.

Taylor and Francis logo

1. Generell oversikt over avtalen

Utgiver
Taylor & Francis
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2023 - 31.12.2024
 

Se nyhetssak 22. februar 2023: Gjennombrot i forhandlingane med Taylor & Francis.  

 

Deltakere i avtalen
Deltakerliste.

 

Tittelliste

Tittelliste for publisering 2024

 

 

Taylor and Francis Gull-tidsskrifter
Sikt har inngått en tilleggsavtale med T&F som omfatter publisering i forlagets gull-tidsskrifter.

Avtalen innebærer en rabatt på 10 % på publiseringsavgiften (APC) og sentral fakturering til institusjonen.  

Institusjoner som ønsker det kan bli med på denne tilleggsavtalen, og de vil da få artikler i gull-tidsskriftene inn i samme arbeidsflyt som hybridtidsskriftene.

 

2. Publisering gjennom avtalen

Hvordan gå frem for å publisere i avtalen: Arbeidsflyt for forskeren (pdf)

Avtalen omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene som er med på Sikts konsortieavtale (se oversikter over).

Forfattere kan utgi åpent i hybridtidsskrifter uten ekstra kostnader. Det vil være datoen som artikkelen aksepteres for publisering som er gjeldende for når den fanges opp av avtalen. Artikler som ønskes publisert åpent utover kvoten krever APC-betaling.

Institusjonene må selv godkjenne alle artiklene som publiseres via forlagets arbeidsflyt.

Det vil være en gradvis opptrapping i antall artikler som kan utgis åpent. Dette skal kunne dekke tilnærmet all publisering i 2022 (basert på historiske publiseringstall). Antall artikler i OA-kvoten blir avklart når antall deltagere er avklart.

   

  3. Lesetilgang i avtalen

  Tittelliste for lesing 2024

  Avtalen tilbyr følgende tidsskriftspakker:

  • Social Sciences and Humanities Full Collection
  • Science and Technology Full Collection
  • Medical Library Collection Full
  • Fresh Collection

  Permanent arkivtilgang til artikler utgitt i «core subscriptions» gjaldt t.o.m. 1. januar 2021. Etter dette må institusjonene betale en tilleggspris dersom de ønsker å ha fortsatt permanent arkivtilgang til innholdet i sine kjernetitler (såkalte «core subscriptions» eller «core holdings») utgitt fra 1. januar 2021. Ta kontakt med Sikt for nærmere informasjon om priser.


  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter