Frontiers


Frontiers er eit reint open access-forlag, og denne avtalen gir ein fast rabatt på publiseringskostnaden.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Frontiers
 

Type avtale
Publiser
 

Avtaleperiode
1.1.2024 - 31.12.2024
 

Deltakarar i avtalen
Institusjoner som deltar i avtalen
 

Tittellister
Titlar for publisering
 

Lisensavtalen
Signert lisens (pdf)

 

2. Publisering gjennom avtalen

Gjennom denne avtalen kan deltakarane publisere eit uavgrensa antal artiklar, og det gis 10% rabatt på publiseringskostnadene. Institusjonar kan melde seg inn når som helst på året, og det er inga årleg avgift for å vere med.

Frontiers er eit reint OA-forlag, og avtalen skil seg frå andre konsortieavtalar ved at det ikkje er årleg betaling og inga fakturering via Sikt. Ein betalar berre for dei artiklane som blir publiserte. All fakturering av publiseringsavgift (APC) blir gjort direkte frå Frontiers til dei einskilde institusjonane som er med i avtalen. Ein kan velje anten samlefaktura per månad, eller fortlaupande fakturering per artikkel.

Les nyheitssaken 29. januar 2020 om avtalen mellom Unit (frå 2022: SIkt) og Frontiers.

 

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter