Frontiers


Frontiers er eit rent open access-forlag, og denne avtalen inneber ein fast rabatt på publiseringskostnaden.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Frontiers
 

Type avtale
Publiser
 

Avtaleperiode
1.1.2023 - 31.12.2023
 

Deltakarar i avtalen
Institusjoner som deltar i avtalen 2022 (excel)
 

Tittellister
Titler for publisering 2021 (excel)
 

Lisensavtalen
Signert lisens 2020-22 (pdf)

 

2. Publisering gjennom avtalen

Gjennom denne avtalen kan deltakarane publisere ubegrensa antal artikler, og det gis 10% rabatt på publiseringskostnadene. Institusjonar kan melde seg inn når som helst på året, og det er inga årleg avgift for å vere med.

Frontiers er eit reint OA-forlag, og avtalen skil seg frå andre konsortieavtaler ved at det ikkje er årleg betaling og inga fakturering via Sikt. Ein betalar berre for dei artiklane som blir publisert. All fakturering av publiseringsavgift (APC) blir gjort direkte frå Frontiers til dei enkelte institusjonane som er med i avtalen. Ein kan velje anten samlefaktura pr månad, eller fortlaupande fakturering per artikkel.

Les nyheitssaken 29. januar 2020 om avtalen mellom Unit (frå 2022: SIkt) og Frontiers.

 

 

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter