Science Direct Freedom Collection


Publiser og les-avtalen med Elsevier gir lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection og muligheten til å publisere åpent.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgiver
Elsevier BV
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2021 - 31.12.2021
 

Deltakere i avtalen
Institusjoner som deltar i avtalen 2021 (excel)

Tittellister
Tittelliste for lesetilgang Freedom Collection (excel). Titler med lesetilgang er merket med "Included" i kolonne K.
Tittelliste for publisering 1. kvartal 2021 (excel)
 

Lisensavtalen
Lisensavtale 2021 mellom Unit og Elsevier (kommer)

 

2. Publisering gjennom avtalen

Hvordan gå frem for å publisere

Arbeidsflyt for forskeren (pptx)

Titler inkludert for publisering

På Elseviers informasjonsside om avtalen mellom Unit og Elsevier ligger det et søkeverktøy ("journal search tool") der man kan søke opp titler som er inkludert for publisering i avtalen. 

Det er mulighet for å publisere i 2326 titler (1. kvartal 2021).

I tittellisten for publisering (ovf.) viser fanen "Journals included in agreement" titler det er mulig å publisere i som del av avtalen. Rader merket med grønt er nye tidsskrift, og rader merket med blått har endret forretningsmodell.

Enkelte titler eid av Elsevier, akademiske foreninger, og tredjepartstitlene Cell Press og Lancet, er ikke en del av publiseringsavtalen. Fanen "Journals excluded from agreement" viser titler som ikke er omfattet av avtalen. Det innebærer at norske forskere som publiserer i disse tidsskriftene fortsatt må betale publiseringsavgift (APC) som før.

Les mer om hva det betyr at enkelte titler er ekskluderte

   

  Hvor mange artikler kan den enkelte institusjon publisere?

  Avtalen inkluderer altså publisering av totalt 1862 artikler per år (pluss økning i kvoten dersom nye medlemmer slutter seg til avtalen). Skulle det bli nødvendig, vil Unit beregne kvoter for antall artikler den enkelte institusjon kan publisere, basert på hva institusjonene har publisert tidligere. Dette kan justeres mot slutten av året.

  Korresponderende forfattere

  Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med en CC-lisens (de tilbyr to varianter) fra januar 2019, altså med tilbakevirkende kraft. Med «norsk korresponderende forfatter» menes at vedkommende er ansatt ved en av deltakerinstitusjonene i avtalen.

  Korresponderende forfatter (corresponding author) er vanligvis forfatteren som bidrar med hovedtyngden av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følge artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkommende er ansvarlig for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, håndtering av revisjonene og gjeninnlevering av reviderte manuskripter fram til godkjenning.

  Korresponderende forfatter melder inn denne rollen når han/hun registrerer artikkelen i Elseviers dashboard.  Vedkommende vil bli godkjent når han/hun oppgir en av deltakerinstitusjonene som arbeidssted.

  Det er mulig for korresponderende forfatter å oppgi annet enn institusjonell e-postadresse. En forfatter som er ansatt ved UiO kan derfor bruke eksempelvis @gmail-adresse i stedet for @uio-adresse.

  CC-lisenser

  Avtalen tillater publisering med to forskjellige typer delingslisenser fra Creative Commons (CC): CC-BY og CC-BY-NC-ND. Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en CC-lisens.

  Egenarkivering

  Artikler som er publisert åpent via avtalen med en CC-lisens kan deles fritt. Forlagets PDF kan lastes opp i Cristin og i institusjonelle arkiv.

  Hva skjer om man går over kostnadsrammene i avtalen?

  Deltakerinstitusjonene har sluttet seg til at de vil se på løsninger for å få publisert åpent også utover avtalen, og derved vurdere eventuelle kostnader på institusjonsnivå. Rammene for den framforhandlete avtalen er imidlertid i samsvar med hva som publiseres ved norske institusjoner.

   

  3. Lesetilgang i avtalen

  Avtalen gir full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection (2260 titler i 2021).

  Les mer om bakgrunnen for dagens avtale: Hvordan er Elsevier-avtalen bygget opp, og hva har man tilgang til?

   

   

   

   


  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter