Elsevier Science Direct Freedom Collection (SD FC)


Publiser og les-avtalen med Elsevier gir lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection og muligheten til å publisere åpent.

English version

 

1. Generell oversikt over avtalen

Utgiver

Elsevier
 

Type avtale

Publiser og les

 

Avtaleperiode

1.1.2022-31.12.2024.

Se nyhetssak om reforhandlingen for perioden fra 2022.


 

Deltakere i avtalen

Deltakerliste for inneværende år

 

Tittelliste

Tittelliste for inneværende år

Tidsskrift merket med "par" i kolonne 2 er tidsskrift hvor man både kan publisere og lese via avtalen. Dersom tidsskriftet enten bare har publiseringstilgang eller lesetilgang, er det merket med henholdsvis "publish_only" eller "read_only». Hvis tidsskriftet ikke er med i avtalen, er det merket med "excluded".

 

Lisens

Administratorer ved deltakerinstitusjonene finner lisens i ConsortiaManager (Edvarda).

 

2. Publisering gjennom avtalen

Arbeidsflyt hvis institusjonen dekker publisering i gulltidsskrifter

Arbeidsflyt hvis institusjonen ikke dekker publisering i gulltidsskrifter

Det er mulighet for ubegrenset publisering i hybridtidsskriftene og publisering mot betaling av en rabattert APC i gulltidsskriftene. Det er datoen artikkelen aksepteres for publisering som er gjeldende. I tillegg er Cell Press-tidsskriftene også inkludert for publisering. Se tittelisten for hybrid- og gullpublisering ovenfor.

Enkelte titler eid av Elsevier, akademiske foreninger og Lancet, er ikke en del av publiseringsavtalen. Det innebærer at norske forskere som publiserer i disse tidsskriftene må betale publiseringsavgift (APC).

Les mer om hva det betyr at at enkelte titler er ekskluderte

   

  Hvor mange artikler kan den enkelte institusjon publisere?

  Avtalen inkluderer ubegrenset publisering i hybridtidsskriftene og i Cell Press-tidsskriftene. For publisering i gulltidsskriftene gis det en rabatt på 15 % på publiseringsavgiften (APC). 

   

  Korresponderende forfattere

  Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med en CC-lisens (de tilbyr to varianter).  Med «norsk korresponderende forfatter» menes at vedkommende er ansatt ved en av deltakerinstitusjonene i avtalen.

  Korresponderende forfatter (corresponding author) er vanligvis forfatteren som bidrar med hovedtyngden av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følge artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkommende er ansvarlig for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, håndtering av revisjonene og gjeninnlevering av reviderte manuskripter fram til godkjenning.

  Korresponderende forfatter melder inn denne rollen når han/hun registrerer artikkelen i Elseviers dashboard. Vedkommende vil bli godkjent når han/hun oppgir en av deltakerinstitusjonene som arbeidssted.

  Det er mulig for korresponderende forfatter å oppgi annet enn institusjonell e-postadresse. En forfatter som er ansatt ved UiO kan derfor bruke eksempelvis @gmail-adresse i stedet for @uio-adresse.

   

  CC-lisenser

  Avtalen tillater publisering med to forskjellige typer delingslisenser fra Creative Commons (CC): CC-BY og CC-BY-NC-ND. Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en CC-BY lisens.

   

  Egenarkivering

  Artikler som er publisert åpent via avtalen med en CC-BY lisens kan deles fritt. Forlagets PDF kan lastes opp i Cristin og i institusjonelle arkiv.

   

  3. Lesetilgang i avtalen

  Avtalen gir full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection. 

  Les mer om bakgrunnen for dagens avtale: Hvordan er Elsevier-avtalen bygget opp, og hva har man tilgang til?

   

  Kontakt 

  For forskere: Det er den enkelte institusjons bibliotek som administrerer avtalene. Kontakt ditt bibliotek dersom du har spørsmål.

  For forskningsadministratorer: Mer informasjon (priser, lisenser osv.) finner du i ConsortiaManager (Edvarda) eller ved å kontakte Sikt


  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter