Springer


Springer er ein publiser og les-avtale kor forfattarar kan publisere opent i forlaget sine hybridtidsskrift NB! (Berre Springer-tidsskrift). Les-delen omfattar lesetilgang til tidskriftspakke, e-bøker og/eller fleire typar e-ressursar.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
SpringerNature
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2020 - 31.12.2022
 

Deltakarar i avtalen

Deltakarliste for inneverende år

Tittelliste

Tittelliste for inneverande år. Tidsskrift merkt med "par" er tidsskrift kor ein kan både publisere og lese via avtalen. Tidsskrift med høvesvis "publish_only" og "read_only", har anten berre publisering eller berre lesetilgang via avtalen. Viss tidsskriftet ikkje er med i avtalen, er det merkt med "excluded".

Lisensavtalen

Signert lisens for avtalen 2020-22

 

2. Publisering gjennom avtalen

Korleis gå fram for å publisere

Deltakarar i avtalen kan utgi opent i hybridtidsskrift utan ekstra kostnader. Det vil vere datoen som artikkelen aksepteres for publisering som er gjeldande for når den fangast opp av avtalen. Artiklar ein ønsker å publisere opent utover kvota krev APC-betaling. (NB! Sjølv om forlaget heiter SpringerNature så gjeld denne avtalen berre Springer-tidsskrift, og ikke Nature-titlane).

Institusjonane må sjølv godkjenne alle artiklane som blir publisert gjennom forlaget sin arbeidsflyt (sjå lenke ovf.). 

 

3. Lesetilgang i avtalen

Avtalen gir tilgang til tidsskriftspakke, e-bøker og fleire typar ressursar.

Det er permanent arkivtilgang til artiklar utgitt i pakken ved avtalen sin slutt.

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter