Springer


Hovudavtalen med Springer er ein publiser og les-avtale kor forfattarar kan publisere opent i Springer sine hybridtidsskrift.

Frå 2024 er det forhandla fram ein eigen gull-avtale. Sjå punkt 4 nedanfor for informasjon om denne avtalen.

English version

 

1. Generell oversikt over avtalen

 

Utgivar
SpringerNature
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2023 - 31.12.2024

Sjå nyheitssak om reforhandling av avtalen.

 

Deltakarar i avtalen

Deltakarliste for inneverande år

 

Tittelliste

Tittelliste for inneverande år.

Tidsskrift merkt med "par" i kolonne 2 er tidsskrift kor ein både kan publisere og lese via avtalen. Viss tidsskriftet anten berre har publiseringstilgang eller lesetilgang, er det merkt med høvesvis "publish_only" eller "read_only». Viss tidsskriftet ikkje er med i avtalen, er det merkt med "excluded".

 

Lisensavtalen

Administratorar ved deltakarinstitusjonane finn lisens i ConsortiaManager (Edvarda).

 

2. Publisering gjennom avtalen

Arbeidsflyt for forskaren: Springer Nature Author Journey for Hybrid Journals

Deltakarar i avtalen kan utgje eit uavgrensa tal artiklar opent i hybridtidsskrift utan ekstra kostnader. Det vil vere datoen som artikkelen aksepterast for publisering som er gjeldande for når den fangast opp av avtalen. 
(NB! Sjølv om forlaget heiter SpringerNature så gjeld denne avtalen berre Springer-tidsskrift, og ikkje Nature-titlane). 

Institusjonane må sjølv godkjenne alle artiklane som blir publisert gjennom forlaget sin arbeidsflyt (sjå lenke ovf.). 

 

3. Lesetilgang i avtalen

Avtalen gir tilgang til 2023-tidsskriftspakka for Springer-tidsskrifta. Pakka oppgraderast kvart år. 

Det er permanent arkivtilgang til artiklar utgitt i pakka ved avtalen sin slutt. 

 

4. Springer Open

Frå 2024 har Sikt forhandla fram ein rammeavtale om rabatt og etterskotsvis fakturering. Kvar einskild institusjon som ønsker å delta i avtalen må i tillegg signere ein lisensavtale med SpringerNature.

Avtalen omfattar publisering i SpringerNature sine gulltidsskrift.  Dette inkluderer gulltidsskrift frå Springer, BMC, Nature og Palgrave.  Følgande gjeld:

  • 10 % rabatt på publiseringsavgifta i gulltidsskrifta til Springer og BMC, ingen rabatt for gulltidsskrifta til Nature og Palgrave
  • Etterskotsvis fakturering (månadleg) direkte til den einskilde institusjonen for alle artiklane
  • Artiklane kjem inn i same arbeidsflyt som hybridartiklane i Compact-avtalen

Springer Open tittelliste 2024

Springer Open deltakarliste 2024

Springer Open arbeidsflyt for institusjonane

 

Kontakt

For forskarar: Det er den einskilde institusjonen sitt bibliotek som administrerer avtalane. Kontakt biblioteket ditt viss du har spørsmål.

For forskingsadministratorar: Meir informasjon (prisar, lisensar osv.) finn du i ConsortiaManager (Edvarda) eller ved å kontakte Sikt


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter