Springer


Springer er ein publiser og les-avtale kor forfattarar kan publisere opent i forlaget sine hybridtidsskrift. Les-delen omfattar lesetilgang til tidskriftspakke, e-bøker og/eller fleire typar e-ressursar.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
SpringerNature
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
1.1.2020 - 31.12.2022
 

Deltakarar i avtalen

Tittellister

  • Tittelliste 2021. Dette er ei totalliste for "les og publiser" kor det er markert i kolonne G om det er tittel open for publisering (hybrid open choice) eller berre med lesetilgang (subscription only).

Lisensavtalen

 

2. Publisering gjennom avtalen

Korleis gå fram for å publisere

Deltakarar i avtalen kan utgi opent i hybridtidsskrift utan ekstra kostnader. Artiklar ein ønsker å publisere opent utover kvota krev APC-betaling.

Artikkelkvota er basert på tidlegare publiseringstal, og ho skal kunne dekke tilnærma all publisering frå 2020.

Institusjonane må sjølv godkjenne alle artiklane som blir publisert gjennom forlaget sin arbeidsflyt (sjå lenke ovf.). 

 

3. Lesetilgang i avtalen

Avtalen gir tilgang til tidsskriftspakke, e-bøker og fleire typar ressursar.

Det er permanent arkivtilgang til artiklar utgitt i pakken ved avtalen sin slutt.

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter