SciPost


Sikt har inngått avtale med SciPost fra 2022.

Logo til SciPost

1. Oversikt over avtalen

2. Generelt om avtalen 

SciPost er en diamantpubliseringsportal med åpen tilgang som er drevet av forskere. Den ble grunnlagt som følge av frustrasjon over tradisjonell publiseringspraksis knyttet til betalingsmurer eller publiseringsavgift for å publisere i gulltidsskrifter med åpen tilgang. SciPost publiserer hovedsakelig tidsskrifter innen matematikk, fysikk, kjemi og astronomi.

Norske forskningsinstitusjoner kan tegne medlemskap mot en årlig avgift som dekker utgifter knyttet til drift av tidsskriftene og infrastruktur.

SciPosts prinsipper:

  • Scipost-tidsskrifter har diamant åpen tilgang: Ingen abonnementsavgifter eller publiseringsavgifter (APC) for forfattere.
  • Forfattere av SciPost-tidsskrifter beholder opphavsretten. Artiklene publiseres under en eksplisitt åpen tilgangslisens.
  • SciPost er strengt non-profit. Portalen er registrert som en stiftelse i Nederland og følger relevante regler og betingelser.
  • SciPosts infrastruktur er utviklet ved hjelp av åpen kildekode-programvare. Hele den teknologiske stakken og alle driftsprotokoller er dokumentert og lett overførbare.
  • SciPost er transparent om inntekter og utgifter. Informasjonen finner du på https://scipost.org/finances/.
  • SciPost-tidsskrifter bruker en åpen fagfellevurderingsprosess, med referentkommentarer, forfattersvar og påfølgende manuskriptversjoner lagt ut på nettsiden.
  • SciPost oppfordrer forfatterne til å legge ut arbeidet sitt på preprint-servere.
  • SciPost-tidsskrifter administreres av forskere ved forskningsinstitusjonene. Beslutninger om hvilke bidrag som godkjennes for publisering fattes etter stemmer fra redaksjonens medlemmer.

Se også nyhetssak som blant annet forklarer avtaletypen "diamant" åpen tilgang: Unit har inngått to avtalar med «diamant» open tilgang 

Ta kontakt med Sikt dersom du eller din institusjon ønsker mer informasjon om avtalen eller ønsker å tegne medlemskap.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter