ACM Digital Library (ACM)


ACM Digital Library er ei omfattande fulltekstsamling av artiklar og konferanse-papers frå The Association for Computing Machinery. ACMs Digital Library er verdas største samling av informasjon innan informatikk, IT og telekommunikasjon.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Association for Computing Machinery
 

Type avtale
Les og publiser
 

Avtaleperiode
1.1.2022 - 31.12.2024

 

Deltakarar i avtalen

Institusjonar som deltar i avtalen

 

Tittelliste 

​​​The ACM Full-Text Collection. Denne tittellista, på ACM si heimeside, blir fortløpande oppdatert.

 

Lisens

ACM 2022-24 signert lisens

 

2. Publisering gjennom avtalen

Deltakarane i avtalen kan publisere opent i dei fleste tidsskrifta og Conference proceedings. Dei som ikkje er eigd av ACM (t.d. IEEE), er ikkje ein del av publiseringsavtalen, men det er lesetilgang.

Forfattarautentisering er basert på epostdomene, så det er viktig at forfattarane bruker institusjonell epostadresse.

ACM Open Access Reporting Dashboard

Publikasjonar som har OA-kvalifiserte artikkeltypar: https://libraries.acm.org/subscriptions-access/publications-eligible-for-oa

Informasjon for administratorar ved biblioteka som gjeld tilgang til Open Access Reporting Dashboard og arbeidsflyt er publisert i ConsortiaManager (Edvarda).

 

3. Lesetilgang i avtalen

Full lesetilgang til ACM Digital Library. 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter