ACM Digital Library (ACM)


ACM Digital Library er ei omfattande fulltekstsamling av artiklar og konferanse-papers frå The Association for Computing Machinery. ACMs Digital Library er verdas største samling av informasjon innan informatikk, IT og telekommunikasjon.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Association for Computing Machinery
 

Type avtale
Les og publiser
 

Avtaleperiode
1.1.2022 - 31.12.2024

 

Deltakarar i avtalen

Institusjonar som deltar i avtalen 2022 (Excel)

 

Tittelliste 

​​​The ACM Full-Text Collection. Denne tittellista, på ACM si heimeside, blir fortløpande oppdatert.

 

Lisens

ACM 2022-24 signert lisens

 

2. Publisering gjennom avtalen

Deltakarane i avtalen kan publisere opent i dei fleste tidsskrifta og Conference proceedings. Dei som ikkje er eigd av ACM (t.d. IEEE), er ikkje en del av publiseringsavtalen, men det er lesetilgang.

Forfattarautentisering er basert på epostdomene, så det er viktig at forfattarane bruker institusjonell epostadresse.

Det vil bli sett opp eit webinar for å gjennomgå arbeidsflyt.

ACM Open Access Reporting Dashboard

 

3. Lesetilgang i avtalen

Full lesetilgang til ACM Digital Library. Det er òg mogleg å abonnere på ACM Computing Reviews som konsortieavtale i tillegg til ACM DL.

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter