Utregning av FTE


FTE er fulltidsekvivalenter for den forskning og utdanning institusjonen gjør. Tallene hentes fra ulike offisielle kilder som Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Enkelte tall må meldes inn av institusjonene selv.

FTE-tallene for UH-sektoren hentes fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

Gå inn på Database for statistikk om høyere utdanning. Velg Statistikk. Gå derfra til Studenter og utdanning. Under Registrerte studenter velger du Studenter per faglig årsverk. I nedtrekksmenyen til "Velg beregning" skal det bare hakes av for "Faglige årsverk". Velg deretter ønsket institusjon. Bruk tallet som står i kolonnen "Faglige årsverk" for årstallet du har valgt.

Gå tilbake til Studenter og utdanning. Under «Studiepoeng» velger du Studiepoengproduksjon fordelt på programmet der studenten var aktiv. Velg ønsket institusjon og bruk tallet som står oppført for årstallet du har valgt.

FTE er disse to tallene summert (FTE-studieproduksjon + FTE-faglige årsverk).

 

FTE-tallene for Instituttsektoren og  folkebibliotek hentes fra SSB.

FTE for offentlige organ er antall årsverk enheten produserer, og dette rapporterer enheten selv ved endringer.

 

Sykehus

Sykehus bruker flere forskjellige tall. For én avtale (SAGE) brukes antall senger, men de fleste avtalene bruker antall årsverk. Hvordan disse årsverkene telles varierer. For enkelte avtaler er det for hele sykehuset, mens andre teller antall leger og/eller forskere. Pr dags dato er det ingen rutiner for systematisk innhenting av statistikk for denne sektoren, siden de tallene vi er vist til fra Helsedirektoratet ikke stemmer med de tallene som det enkelte sykehus oppgir. SSB har flere tall for sykehusene.

 

Se oversikt over FTE-tall for den enkelte institusjon som deltar i Sikts avtaler.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter