Innspill til Strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024


Innspillsrunden, med frist 1. oktober 2023, resulterte i 48 svar. Alle innspillene (med unntak av to levert av privatpersoner) er tilgjengelige via lenke nedenfor. Arbeidsgruppen takker for gode og grundige innspill.

Utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Innspill til Strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024 

Det kom 48 svar. 46 av dem er publiserte, da to privatpersoner ønsket å reservere seg. 

Se rapport: Utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Rapporten og det videre arbeidet blir presentert på webinar 23. oktober 2023: Open Access Week: Bærekraftig publisering etter 2024

 

Bakgrunn:

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Universitets- og høgskolerådet (UHR), de Regionale Helseforetakene (RHF), Sikt, HK-dir og Forskningsrådet (også sekretariat) med mandat å bistå norske forskningsinstitusjoner med en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024. Resultatet av arbeidet presenteres nå i form av en foreløpig rapport med tilhørende anbefalinger. 

Arbeidsgruppen inviterte til innspill på rapporten og anbefalingene med frist 1. oktober 2023.   

Rapporten presenterer forslag til konkrete anbefalinger til forskere, til forskningsutførende institusjoner, til de som finansierer forskning og til myndighetene. Arbeidsgruppen ønsker primært konkrete innspill på forslag til anbefalinger, men det blir også mulighet til å gi generelle tilbakemeldinger på innholdet i selve rapporten.

Arbeidsgruppen forventet én uttalelse fra hver av de forskningsutførende institusjonene, men det var åpent for selvstendige innspill fra underliggende enheter og enkeltpersoner.

Innspillsrunden var åpen for alle med interesse for åpen tilgang.

Eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger kan rettes til strategi2024@lister.sikt.no.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter