Svarfrist 1. oktober 2023: Innspill til Strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024Utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Universitets- og høgskolerådet (UHR), de Regionale Helseforetakene (RHF), Sikt, HK-dir og Forskningsrådet (også sekretariat) med mandat å bistå Norske forskningsinstitusjoner med en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024. Resultatet av arbeidet presenteres nå i form av en foreløpig rapport med tilhørende anbefalinger. 

Rapport: Utkast til strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Arbeidsgruppen inviterer til innspill på rapporten og anbefalingene innen 1. oktober 2023.  

Rapporten presenterer forslag til konkrete anbefalinger til forskere, til forskningsutførende institusjoner, til de som finansierer forskning og til myndighetene. Arbeidsgruppen ønsker primært konkrete innspill på forslag til anbefalinger, men det blir også mulighet til å gi generelle tilbakemeldinger på innholdet i selve rapporten.

Arbeidsgruppen forventer én uttalelse fra hver av de forskningsutførende institusjonene, men det er åpent for selvstendige innspill fra underliggende enheter og enkeltpersoner.

Innspill til rapporten sendes via nettskjema. Nettskjema finner du her.

Innspillsrunden er åpen for alle med interesser rundt åpen tilgang. Innspillene må sendes inn via nettskjemaet og vil bli lagt ut på www.openscience.no etter fristen 1. oktober.

Eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger kan rettes til strategi2024@lister.sikt.no.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter