Emerald


Emerald tilbyr fagfellevurderte elektroniske tidsskrift innan leiing, reknskap, økonomi, marknadsføring, turisme, helse og sosial, utdanning, informasjons- og biblioteksvitskap, logistikk, eiendomsmekling, HR og engineering.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Emerald
 

Type avtale
Les. Grøn publisering i alle Emerald sine tidsskrift.
 

Avtaleperiode

1.1.2023 - 31.12.2025

 

Lisens

Emerald 2023-25 signert

 

Emerald sine tidsskrift (fullt oversyn): 

Innhald i EM120/175/200/Premier og Subject collections

 

2. Lesetilgang i avtalen

Deltakarar i avtalen med oversyn over kva for tidsskrift som gir lesetilgang

 

3.  Publisering gjennom avtalen: grøn open access

Forfattarar frå deltakarinstitusjonar kan gratis, frå publiseringsdatoen, lagre (eigenarkivere) artikkelen som er publisert i eit Emerald-tidsskrift i institusjonen sitt arkiv. 

Eigenarkivering av artikkel (grøn open access): Emerald er ikkje ein publiser og les-avtale, men tilbyr grøn open access: Forfattarar frå deltakarinstitusjonane kan gratis, frå publiseringsdatoen, lagre (eigenarkivere) artikkelen som er publisert i eit Emerald-tidsskrift i institusjonen sitt arkiv og såleis gjere den tilgjengeleg. «Author accepted manuscript» gjeld, og det er versjonen av artikkelen som er sendt inn i eit tidsskrift, fagfellevurdert og akseptert for publisering, men som enno ikkje er kopiert, skrive inn eller der det har blitt har brukt andre publiseringsprosessar, som for eksempel å legge til metadata.

Umiddelbar open tilgang til endeleg versjon av artikkel (gull open access): Forfattarar frå deltakarinstitusjonane får 10 % rabatt på standard APC-avgifter.

Emeralds gjeldande Open Access-policy finn du her.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter