Forhandlingsrådet


Unit LÅT sitt råd for konsortieforhandlingar skal gi retning til dei årlege forhandlingane.

Deltakarane i rådet skal vere leiarar, og gruppa består av representantar frå  universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren, forskingsinstitutta og observatør frå Helsebiblioteket.

Medlemmar

Anna Løken, Høgskolen i Innlandet
Gro Heidi Råmunddal, Vestre Viken HF
Hanne Graver Møvig, UiO
Jesper Christian Mørch, UiA
Johanne Raade, UiT
Maria-Carme Torras Calvo, UiB
Rune Brandshaug, NTNU
Siri Aashaug Sæther, NINA
Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning

Observatør: Kjell Tjensvoll frå Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter