Oversikt per sektor


Grafene viser veksten i publikasjoner med åpen tilgang i Norge i perioden 2013-2021 fordelt på de tre forskningssektorene som rapporterer i NVI-sammenheng. Vekst angis både i absolutte tall og prosent.

Datagrunnlaget dekker kun artikler som er rapportert i NVI-sammenheng og inkluderer ikke bøker eller konferansebidrag i serier uten ISSN.
For å lese mer om utvalg og beregningsmåter, se metodebeskrivelsen.

UH-sektor

 Absolutte tall

(Klikk på bildet for å gjøre det større)

Prosent

(Klikk på bildet for å gjøre det større)


Helsesektor

Absolutte tall

(Klikk på bildet for å gjøre det større)

Prosent

(Klikk på bildet for å gjøre det større)

 

Instituttsektor

Absolutte tall

(Klikk på bildet for å gjøre det større)

Prosent

(Klikk på bildet for å gjøre det større)

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter