Oversikt per sektor


Grafene viser veksten i publikasjoner med åpen tilgang i Norge i perioden 2013-2023 fordelt på de tre forskningssektorene som rapporterer i NVI-sammenheng. Vekst angis både i absolutte tall og prosent.

Datagrunnlaget dekker kun artikler som er rapportert i NVI-sammenheng og inkluderer ikke bøker eller konferansebidrag i serier uten ISSN.
For å lese mer om utvalg og beregningsmåter, se metodebeskrivelsen.

UH-sektor

 Absolutte tall

Åpen tilgang i universitet- og høgskole-sektor 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang i universitet- og høgskole-sektor 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Helsesektor

Absolutte tall

Åpen tilgang i helse-sektor 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang i helse-sektor 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Instituttsektor

Absolutte tall

Åpen tilgang i institutt-sektor 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang i institutt-sektor 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter