Disiplinær oversikt


Grafene viser vekst i publikasjoner med åpen tilgang i Norge i perioden 2013-2023 fordelt på de fire hoveddisiplinene.

Kategoriseringen av den enkelte artikkel på disiplin skjer på basis av klassifiseringen av tidsskrift som brukes i NVI-sammenheng og som kan gjenfinnes på NPI https://npi.hkdir.no/. Tallene gis både i absolutte tall og prosent.

Datagrunnlaget dekker kun artikler som er rapportert i NVI-sammenheng og inkluderer ikke bøker, eller konferansebidrag i serier uten ISSN.
For å lese mer om utvalg og beregningsmåter, se metodebeskrivelsen.

Realfag og teknologi

Absolutte tall

Åpen tilgang innen realfag og teknologi 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang innen realfag og teknologi 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Medisin og helse

Absolutte tall

Åpen tilgang innen medisin og helse 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang innen medisin og helse 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Samfunnsvitenskap

Absolutte tall

Åpen tilgang innen samfunnsvitenskapene 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang innen samfunnsvitenskapene 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Humaniora

Absolutte tall

Åpen tilgang innen humaniora 2013-2023 (absolutte tall)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Prosent

Åpen tilgang innen humaniora 2013-2023 (prosent)
(Klikk for å gjøre bildet større)

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter