Arbeid med tittel- og deltakerlister


12. juni 2024 klokka 10:00 arrangerte Sikt webinar om arbeidet med tittel- og deltakerlister for tidsskriftavtaler.

Illustrasjon: Shutterstock

Oversikt over hvilke tidsskrift og hvilke institusjoner som er med på hver avtale, blir stadig viktigere. Slike lister er en sentral del av blant annet informasjonsarbeidet rundt avtalene, men de er også en grunnsten i monitorering og analyser. Det er derfor viktig at de er både oppdaterte og korrekte.

Tittellistene Sikt mottar fra utgiverne varierer i format, innhold og kvalitet. For å gjøre bruken av disse listene enklere, kontrollerer og standardiserer Sikt både innholdet og formatet. Dette er ofte et tidkrevende arbeid, som involverer mange tilbakemeldingsrunder og mye kommunikasjon med utgiverne.

Når det er avklart at innholdet stemmer, publiseres listene på openscience.no via GitHub. På denne måten blir de lett tilgjengelig for alle.

Jens H. Aasheim fra Sikt Lisensavtaler og åpen tilgang presenterte arbeidet som gjøres med kontroll og standardisering av slike lister.

 

Se også beskrivelse av arbeidsflyten fra Sikt LÅTs innhenting av og arbeid med deltaker- og tittellister til informasjonen er publisert i Kanalregisteret.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter