Spørreundersøkelse: Verktøy og infrastrukturer for håndtering av forskningsdata


I samarbeid med forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet har Unit startet en utredning med mål om å gi forskerne bedre verktøy for enklest mulig å gjøre forskningsdata «så åpne som mulig og så lukket som nødvendig».

English version

Denne spørreundersøkelsen skal kartlegge forskeres erfaringer med eksisterende verktøy og infrastrukturer som brukes for å håndtere forskningsdata og samtidig kartlegge deres ønsker for forbedringer. Svarene skal brukes til å videreutvikle dagens tjenester og eventuelt etablere nye i dialog med institusjonene og med leverandørene. Kartleggingen skal også være grunnlag for innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for høyere utdanning og forskning. Hensikten er å bidra med verktøy og hjelp til forskere, slik at de kan oppfylle FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare) på en hensiktsmessig og minst mulig arbeidskrevende måte.

Svarene vil bli analysert og videre bearbeidet i løpet av høsten, og anbefaling om videre tiltak skal foreligge før jul.

Spørreundersøkelsen er estimert til å ta ca. 15 minutter å besvare.

Personvern:
Du kan selv velge om du vil besvare anonymt eller om du vil oppgi kontaktinformasjon i undersøkelsens siste spørsmål. Dersom du oppgir kontaktinformasjon, kan vi eventuelt ta kontakt for å stille deg noen utdypende spørsmål eller invitere til dialog f.eks. i form av fokusgrupper.

Behandlingsansvarlig for data fra undersøkelsen er Unit.

Frist for besvarelse er satt til 1. august 2021, og vi håper på svar fra flest mulig forskere ved norske forskningsinstitusjoner.

Spørreundersøkelsen finner du ved å følge denne lenken.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter