Sikts webinarer om lisensavtaler og åpen tilgang


Her vil det komme nøyaktig tidspunkt for og presentasjoner av hvert enkelt webinar med zoom-lenke. De fleste webinarene vil bli tatt opp.

Gruppebilde
Sikt lisensavtaler og åpen tilgang. F.v. Tore Nilsen, Nils Andenæs, Nina Karlstrøm, Solveig Wikstrøm, Jens Aasheim, Janicke Furberg og Lars Wenaas. Foto: Pål Løkke

Tentativ plan:

•    April: Forhandlinger: Hva, hvordan, hvem? (25 min)
•    Mai: Hvem gjør hva i arbeidet med lisensavtaler? (35 min)
•    Juni: Prioriteringer for årets forhandlinger (20 min)
•    August: Data-Ut: Hva kan LÅT bistå deg med av tall, analyser og beslutningsgrunnlag? (20 min)
•    September: Avtalemodeller (20 min)
•    Oktober: Andel og typer OA (20 min)
•    November: Lisensbetingelser og hvordan forstå dem (20 min)
•    Desember: Kommunikasjon (20 min)


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter