Prioriteringar for årets forhandlingar


Tysdag 14. juni 2022 klokka 10:30 arrangerte Sikt webinar der emnet var prioriteringar for årets forhandlingar og framtidige planar.

Tore Nilsen. Foto: Pål Løkke

Tore Nilsen, som er seniorrådgivar tilknytt Sikt lisensavtalar og open tilgang, snakka overordna om desse emna:

  • Prioriteringane frå møte i Forhandlingsrådet 12. mai
  • Oversyn over avtalane som skal reforhandlast
  • Arbeidsgangen framover

Webinaret var retta mot administratorar/forhandlarar av lisensavtalar ved fagbiblioteka.

 

Video-opptak av webinaret finn du her.

Powerpoint-presentasjonen til webinaret finn du her.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter