Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering


Først publisert 20. desember 2019

Share av Got Credit. Tilgjengelig under CC BY 2.0 lisens.
Torger Kielland, UiB

Unit har mottatt en ny utredning om rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Utredningen berører også forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og andre problemstillinger knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser.


Rapporten med tittelen «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering» er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Oppdraget ble utformet i samarbeid med Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet.

Bakgrunnen for oppdraget er regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Forskningsrådets tilslutning til det internasjonale initiativet Plan S. Kjernen i Plan S er at de deltakende forskningsfinansiørene f.o.m. 2021 vil kreve at alle artikler som er resultat av forskning de finansierer, skal være umiddelbart tilgjengelige fra publiseringstidspunktet og tilgjengeliggjøres med en åpen lisens.

- Dette er en juridisk utredning som omfatter saksforhold knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser, først og fremst forholdet til norsk opphavsrett, bruk av forskningsartikler i kommersiell sammenheng og i hvilken grad endringer av verket bør tillates. Utredningen vil ikke bli sendt på egen høring, men Unit ønsker innspill og vil invitere til et møte om det videre arbeidet med åpen tilgang over nyttår, sier seniorrådgiver Lars Wenaas i Unit. 

 

Oppdragsbrev (pdf): Oppdragsbrev juridisk vurdering
Rapport (pdf): Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter