OA-barometeret med nye tall


OA-barometeret viser statistikk og vekst for åpen tilgang i Norge. I juni 2024 er barometeret oppdatert med tall som spenner fra 2013 til 2023.

Prosentvis fordeling av OA i Norge 2013-23. Klikk for å gjøre bildet større.

På nettsidene til OA-barometeret finner du nasjonal, sektoriell, disiplinær og institusjonell vekst for åpen tilgang over tid, fordelt på de forskjellige typene åpen tilgang som finnes.  

Åpen publisering i tidsskrift med artikkelavgift dominerer årets tall, jevnt fordelt mellom hybridpublisering i abonnementsbaserte tidsskrift og rene tilgangsåpne tidsskrift (gull). Andelen diamantartikler holder seg på et forholdsvis stabilt og lavt nivå, mens andelen publikasjoner med grønn åpen tilgang har gått tydelig ned. Grønn åpen tilgang har ofte en sperrefrist som gir en forsinket effekt. Dermed forventes denne andelen å øke noe i tiden fremover, i likhet med foregående år.

I dag er andelen åpent tilgjengelige artikler i Norge på rundt 80 prosent.  

Gå til OA-barometer for åpen publisering 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter