Meld inn ønsker om avtalerSikt LÅT har som prinsipp at vi trenger minst 4 deltakere (eller potensielle deltakere) for hver enkelt avtale. Det betyr at minst fire institusjoner må ha kontaktet oss med ønske om avtale før vi kontakter utgiverne for å forhøre oss om tilbud.

Det hender av og til at utgivere kontakter oss for å markedsføre produktene sine med ønske om at vi inngår avtale. Det er mer problematisk, siden vi som nasjonal konsortieadministrator skal være en nøytral part som ikke markedsfører på vegne av forlagene. Derfor er det forskningsinstitusjonene som melder inn ønsker.

For dere som har ønske om at vi oppretter en spesifikk avtale, kan dere fylle inn nettskjema som er lenket til under. Vi ønsker navn på institusjonen din og deg, navn på avtalen/forlaget og eventuelle tilleggsopplysninger. Avtalene vi har fått inntil fire ønsker om, vil bli navngitt på denne siden, og vi vil kontakte utgiverne.

Merk likevel at fire eller flere innmeldte ønsker ikke medfører avtale – vi kan ha problemer med å få opprettet kontakt med rette kontaktperson innen årets utløp, tilbudene er ikke tilfredsstillende eller andre forhold som gjør det utfordrende. Vi vil være i dialog om dette med institusjonene som har meldt inn ønske.

Avtalene vi prioriterer er forskningsressurser, generelt tidsskriftavtaler og spesielt avtaler der det er mulig å publisere åpent.

For at vi skal ha tid til å arbeide videre med deres ønsker, trenger vi tilbakemelding fra dere innen 15. oktober hvert kalenderår.

Meld inn ønsker ved å følge denne lenka.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter