Prinsipper for årets forhandlinger


23. mai 2024 klokka 10:00-10:30 arrangerte Sikt webinar om prinsipper for årets forhandlinger mellom utgivere av forskningslitteratur og Sikt.

Illustrasjon: Shutterstock

I 2024 forhandler Sikt hele 16 avtaler med vitenskapelige forlag for ny avtaleperiode fra 2025. 

Avtalene forhandles etter råd og støtte fra Sikts forhandlingsråd, som vedtar prinsipper og prioriteringer for hvert års forhandlinger.

I dette webinaret presenterte Nils Andenæs og Tore Nilsen fra Sikt lisensavtaler og åpen tilgang de overordnede målene for forhandlingene i 2024. Disse målene er Sikts rettesnor når vi står overfor veivalg. 

Webinaret var rettet mot de som administrerer lisensavtaler ved fagbiblioteker.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter