Politisk forankring og internasjonalt samarbeidIllustrasjon av korleis Johan Nygaardsvolds plass kan sjå ut i det nye regjeringskvartalet. Foto: Statsbygg/Team Urbis

Politisk forankring


Den politiske forankringa for open tilgang i Noreg ligg i regjeringa sine nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar, Universitets- og høgskolerådets tilslutnad til forhandlingar om open tilgang med forlag og dei europeiske forskningsfinansiørane sin 'Plan S', som Noregs forskingsråd har slutta seg til.

Les meir om forhandlingar: Politisk forankring og samarbeid på nasjonalt nivå

 

Internasjonalt samarbeid

Arbeidet med open tilgang i Noreg skjer i tett samarbeid med internasjonale søsterorganisasjonar og initiativ.

Les om internasjonalt samarbeid.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter