Open Access Week: Panelsamtale om publiseringskostnader: Hvem skal betale for åpen tilgang?


I anledning årets internasjonale Open Access Week inviterer flere norske fagbibliotek til en rekke foredrag med tema knyttet til åpen vitenskap, åpen publisering og deling av forskningsdata. Alle foredragene er digitale og åpne for alle interesserte.

Tid: Tirsdag 25. oktober, kl.10.00-11.30.

Arrangementet er digitalt via Zoom.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/286458 

 

Åpen publisering avhenger ofte av at man betaler en publiseringsavgift. For en forsker har det stor betydning om man får finansiell støtte til dette. Men hvem får egentlig støtte for å publisere åpent? Hvilke typer publikasjoner støttes? Og hvem skal betale for publiseringsavgiftene?

I dette arrangementet presenteres perspektiv fra personer og institusjoner i Norge som har erfaring med ulike former for publiseringsstøtte for åpen tilgang. Er publiseringsfond en god løsning eller finnes det bedre alternativ? Hva er rettferdig og enkelt for forskere?

Deltakerne holder innlegg på ca. 10 minutter før vi avslutter med en panelsamtale. Deltakere:

  • Jorunn Dahl Norgård, Fagsjef i Forskerforbundet
  • Jan Erik Frantsvåg, Universitetsbibliotekar ved UiT Norges arktiske universitet
  • Marte Qvenild, Spesialrådgiver i Norges Forskningsråd
  • Sigurd Eriksson, biblioteksjef ved NTNU
  • Marte Ericsson Ryste, Redaksjonssjef Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP), Cappelen Damm Akademisk

Ordstyrer: universitetsbibliotekar Per S. Refseth, HINN

Arrangementsgruppe:

Per S. Refseth, HINN, per.refseth@inn.no
Linda Johnsen, UiS, linda.johnsen@uis.no
Leif Longva, UiT, leif.longva@uit.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter