Forhandlingsprinsipper for avtaler med akademiske forlag


Sikts forhandlingsprinsipper er arbeidet fram i nær dialog med og full støtte fra UHR og FFA.

Forhandlingsprinsippene ble utarbeidet i 2018 i samarbeid mellom Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og daværende Unit (nå Sikt). Prinsippene ble reviderte i 2021. De er tråd både Plan S og med regjeringens mål om full åpen tilgang innen 2024.

 

De felles prinsippene er som følger:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

 

Se nyhetssak med de reviderte forhandlingsprinsippene hos UHR: Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021

Brev fra FFA: Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021

 

Sikts forhandlingsråd, bestående av bibliotekledere og dekaner ved forskningsinstitusjonene, vil på bakgrunn av sitt mandat gi råd og anbefalinger for mottatte tilbud fra forlagene.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter