Et åpent og tilgjengelig publiseringssystem


Nettsidene openscience.no driftes av Sikt (fra 2022, tidligere Unit). En av våre oppgaver er å arbeide for et åpent tilgjengelig, vitenskapelig publiseringssystem.

Foto: Shutterstock

For å sikre et åpent, tilgjengelig publiseringssystem forhandler Sikt tidsskriftavtaler med internasjonale utgivere, slik at norske forskere kan publisere åpent i anerkjente, internasjonale tidsskrift.

Å kombinere arbeidet med åpen tilgang og lisensavtaler styrker denne overgangen til et åpent tilgjengelig vitenskapelig publiseringssystem.

Siden den første avtalen som sikret åpen publisering kom på plass våren 2019, har det blitt forhandlet fram en rekke nye avtaler der forskere ved institusjoner som deltar i den aktuelle avtalen kan publisere åpent uten å betale publiseringsavgift.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter