Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek


Et samarbeid mellom UiB, UiO, NTNU, UiT, ELIXIR-NO og PhD-On-Track har som mål å utarbeide en helhetlig DHP-støttepakke med ressurser og veiledninger rettet mot brukere og støttepersonell ved norske forskningsinstitusjoner.

Illustrasjon: Shutterstock

Å utarbeide en datahåndteringplan (DHP) er en nyttig prosess for å bevisstgjøre og legge til rette for god datahåndtering i forskningsprosjekt. Tilgang på god veiledning er avgjørende: Mange opplever det som krevende å navigere mellom ulike digitale DHP-verktøy, maler og veiledningsressurser, og per i dag er anbefalingene ikke samordnet mellom norske universiteter.

Prosjektet vil utarbeide en støttepakke under åpen lisens som omfatter både en kunnskapsbase for støttepersonell, korte tekster for bruk i digitale DHP-verktøy, og supplerende informasjonsressurser for forskere og studenter.

 

Fyldig informasjon og oppdateringer finner du på UiBs nettsider: Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter