Unit signerer nasjonal avtale med OA-forlaget Frontiers


Først publisert 29. januar 2020

F.v. Nina Karlstrøm, Unit og Kamila Markram, Frontiets

Ny nasjonal avtale med forlaget Frontiers, som er leiande innan open publisering, gjer det enklare for norske forskarar å publisere i Frontiers sine tidsskrift. For deltakarar i avtalen er det inkludert rabatt på publiseringsavgifter (APC), sentralisert fakturering og betalingsalternativ, samt støtte til bibliotektilsette som arbeider med publiseringsavgifter.


Rammeavtalen mellom Frontiers og Unit er i tråd med målsetjinga om å gjere forsking universelt og fritt tilgjengeleg. Avtalen vil i utgangspunktet laupe i tre år frå januar 2020.

"Vi er glade for å kunngjere vår første avtale med ein rein OA-utgivar, Frontiers. Med sentralisert fakturering og standardisert arbeidsflyt vil prosessen for forfattarar som ønsker å publisere opent i Frontier sine tidsskrift bli forenkla, og det vil bidra til å auke talet på norske forskingsartiklar som er opent tilgjengeleg for alle”, seier Nina Karlstrøm, som er seksjonssjef for lisensavtalar og open tilgang i Unit.

Kamila Markram, administrerande direktør og medgründar i Frontiers, seier:

"Dette er gode nyheiter for det norske forskarsamfunnet og for Europas modige visjon om open forsking. Vi begynner å sjå meir og meir engasjement for ein meir rettvis, meir transparent måte å gjere forsking fritt tilgjengeleg for samfunnet som eit heile. Noreg er her i tråd med andre konsortium, inkludert Storbritannia, Sverige og Austerrike, som alle har forplikta seg til rammeavtalar om open tilgang med Frontiers. ”

Frå januar 2020 kan 27 av institusjonane som er representerte av Unit publisere i Frontiers sine tidsskrift med open tilgang til nedsette prisar. Forskarar ved desse institusjonane vil ha tilgang til Frontiers sine Open Science-verktøy, inkludert samarbeidsrelaterte fagfellevurderingar, metrikk for artikkel- og forfattarpåverknad, og vitskaplege sosiale delingsverktøy som Loop-forskingsnettverket.

Frontiers sin nyheitssak

Kontakt Unit Lisensavtalar og open tilgang for meir informasjon om avtalen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter