Unit inngår historisk avtale med Elsevier


Først publisert 23. april 2019

Units forhandlingsteam. F.v.: Katrine Weisteen Bjerde, Nils Andenæs, Tore Nilsen, Nina Karlstrøm

Norge er først ute med å gå i partnerskap med Elsevier om en pilotavtale som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent (open access) i de aller fleste av forlagets tidsskrifter.


- Elsevier er et verdensomspennende foretak innen informasjon og analyse. Avtalen med Elsevier kan gi bedre resultater også for andre forhandlinger, og den kan føre til positive ringvirkninger internasjonalt. Derfor er pilotavtalen vi nå har undertegnet et viktig skritt mot målet om mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur, sier Roar Olsen, direktør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.


Avtalen Unit har undertegnet er forhandlet fram i samarbeid med bibliotekene og rektoratene ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UiT – Norges arktiske universitet. Dette har sikret en viktig støtte og tyngde i forhandlingene, som har vært avgjørende for et resultat Unit er svært fornøyd med. Avtalen oppfyller Units prinsipper for avtaler med åpen tilgang som Universitets- og høgskolerådet (UHR) har gitt sin tilslutning til.


Viserektor Åse Gornitzka (UiO) og prorektor Margareth Hagen (UiB) deltok i noen av forhandlingsmøtene med Elsevier. De uttaler:


- Elseviers tidsskrifter er viktige for forskerne ved våre institusjoner. Vi er fornøyde med denne avtalen, som er resultat av et gjensidig godt samarbeid. Forhandlingene har vært krevende, men viser hva en samlet universitets- og høyskolesektor kan oppnå i forhandlinger internasjonalt. Avtalen gir en tydelig dreining mot open access der et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år i hovedtyngden av Elseviers tidsskrifter.


Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.
See joint press release in English


About Elsevier
Elsevier is a global information analytics business that helps scientists and clinicians to find new answers, reshape human knowledge, and tackle the most urgent human crises. For 140 years, they have partnered with the research world to curate and verify scientific knowledge. Elsevier provides digital solutions and tools in the areas of strategic research management, R&D performance, clinical decision support, and professional education. Elsevier publishes over 2,500 digitized journals, including The Lancet and Cell, 39,000 e-book titles and many iconic reference works, including Gray’s Anatomy.
www.elsevier.com


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter