UHR og FFA støtter innstrammingene i Units forhandlinger med akademiske forlag


Units forhandlingsprinsipper for avtaler som skal sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler er revidert. Dette i nær dialog med og full støtte fra UHR og FFA.

I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler.

I perioden 2018-2020 har Unit inngått avtaler med ni forlag om såkalte publiser og les-avtaler. Dette har bidratt til at norske forskere i langt større grad enn tidligere publiserer åpent. Avtalene er imidlertid overgangsavtaler, og det er forventninger om at neste avtalerunde skal bidra enda sterkere til åpen publisering, i tråd både med Plan S og med regjeringens mål om full åpen tilgang innen 2024.

Prinsippene for forhandlinger fra 2021 er revidert, i nær dialog og med full støtte fra UHR. Også Forskningsinstitutenes Fellesarena (FFA) har kommet med støtteerklæring til de reviderte forhandlingsprinsippene.

Les nyhetssak med de reviderte forhandlingsprinsippene hos UHR: Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021

Brev fra FFA: Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter