Tilstandsrapport fra EUs National Points of Reference for Scientific Information


Hvordan står det til med håndtering av vitenskapelig informasjon i Europa?

Illustrasjon: National Points of Reference for Scientific Information

EU-kommisjonen samler med jevne mellomrom inn informasjon om hvordan medlemslandene ligger an med oppfølging av EUs anbefalinger om tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon (publikasjoner, data, m.m.).

Norge deltar i arbeidet på linje med medlemslandene, og informasjon om norske forhold er derfor registrerte.

Nå er det samlede resultatet av rapporteringen fra 2022 publisert.

Ifølge vår nasjonale representant overfor kommisjonen er det gjort forbedringer i forhold til rapporteringen fra 2020, men det gjenstår fortsatt en del arbeid.

Rapporten finner du her: Access to and preservation of scientific information in Europe - Publications Office of the EU (europa.eu)


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter