Reduksjon i Helsebibliotekets tilbud fra 2021


Tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA blir dessverre ikke tilgjengelige gjennom Helsebiblioteket i 2021.

Kuttene de siste årene har rammet tidsskriftene kraftig, senest de to tidsskriftpakkene PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection som ble sagt opp fra 1. mars 2020. Fra januar 2021 blir Helsebiblioteket også nødt til å si opp tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA. Det betyr at Helsebiblioteket kun har ett tidsskrift igjen – tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Imidlertid fortsetter arbeidet for å videreføre sentrale deler av Helsebibliotekets tilbud. Det vil fortsatt bli levert av Helsebiblioteket og inkluderer de kliniske oppslagsverkene UpToDate, BMJ Best Practice, Micromedex og Legevakthåndboken. Disse kunnskapskildene er svært mye brukt og er sentrale for helsepersonell i klinisk praksis i alle deler av helsetjenesten. Tilbudet gjennom Helsebiblioteket inkluderer også fortsatt de bibliografiske databasene fra Ovid og Ebsco, Cochrane Library, retningslinjedatabasen G-I-N og nasjonal tilgang til tidsskriftet New England Journal of Medicine. I tillegg tilbys retningslinjer, veiledere og viktige emneinnganger og fagressurser på nettsidene.
 

Les nyhetssak på Helsebibliotekets nettsider.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter