Rammeverk for endret vurdering av forskere


En arbeidsgruppe fra UHR har arbeidet frem et forslag til et rammeverk for endret vurdering av forskere.

Et sammendrag er nå gjort tilgjengelig på engelsk. Full rapport kommer.

Les sammendraget her: 
NOR-CAM -- A national framework for recognition and rewards in academic careers
Recommendations from a working group under Universities Norway

Se oppdatert nyhetssak pr. 7. juni (engelsk): NOR-CAM -- A toolbox for recognition and rewards in academic careers


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter