Prosjektet «Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek»


Prosjektet har som mål å utarbeide en helhetlig DHP-støttepakke med ressurser og veiledninger rettet mot brukere og støttepersonell ved norske forskningsinstitusjoner.

Fremdriftsplan for DHP-prosjektet

Å utarbeide en datahåndteringplan (DHP) er en nyttig prosess for å bevisstgjøre og legge til rette for god datahåndtering i forskningsprosjekt. Tilgang på god veiledning er avgjørende: Mange opplever det som krevende å navigere mellom ulike digitale DHP-verktøy, maler og veiledningsressurser, og per i dag er anbefalingene ikke samordnet mellom norske universiteter.

Prosjektet vil hente inn innspill fra interessenter underveis og be ulike fagmiljøer om å teste leveransene. Piloteringen av DHP-maler vil ta utgangspunkt i brukerbehovene og ta hensyn til mulighet for utveksling av informasjon i en DHP mellom forskjellige aktører i maskinhåndterbar form (maDMP). Prosjektgruppa planlegger å invitere til brukertesting i løpet av våren 2024 og vil gjerne høre fra interesserte brukere og fagmiljøer med særskilte behov.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, UiO, NTNU, UiT, ELIXIR-NO og PhD-On-Track med ettårig finansiering fra Nasjonalbiblioteket. Prosjektgruppa hadde oppstartmøte 10. oktober 2023 og publiserte sitt første nyhetsbrev februar 2024.

Det er planlagt et innspills-verksted 29. mai i Oslo.


Fyldig informasjon og oppdateringer finner du på UiBs nettsider: Datahåndteringsplaner: støttepakke for norske UH-bibliotek


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter